Liga Apararii
Drepturilor Omului,
Filiala Cluj

Blog Archives

Raportul seminarului din 27 martie 2014, Cluj-Napoca – „Migrant în România interculturală”

Migrant în România interculturală   IF/11.01-04.01/2012   Raportul seminarului din 27 martie 2014, Cluj-Napoca         Descrierea generală a acţiunii (Scopul şi obiectivele seminarului; Data şi locul; Participanţii; Parteneri – dacă este cazul; Programul)   Scopul celui de-al

Posted in EVENIMENTE Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Raportul evenimentului „Implicarea comunităţilor de străini din Cluj-Napoca în realizarea Festivalului Migraţie şi Drepturile Omului”, ediţia a IV-a , 27 martie 2014

    Coordonarea naţională a acţiunii de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în România (nr. contract IF/11.01-01.01/2012)     Raportul evenimentului „Implicarea comunităţilor de străini din Cluj-Napoca în realizarea Festivalului Migraţie şi Drepturile Omului”, ediţia a IV-a     

Posted in EVENIMENTE Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,