doneaza 2%
„Drepturile omului, pentru dumneavoastră, prin noi”

SIM CIS

SIM_CIS

SIM_CIS4 – Servicii integrate pentru migranți – comunități interculturale și solidare

 

Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) Cluj, în parteneriat cu Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială (ASSOC) Baia Mare, desfășoară proiectul ”SIM _ CIS 4 – Servicii integrate pentru migraţi – comunităţi interculturale şi solidare”, FAMI / 17.02.04.

Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare, prin intermediul Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), iar prima etapă a acestuia se desfășoară pe perioada iunie 2017 – iunie 2018

Proiectul își propune

 1. Crearea Centrului  Român  de   Cercetare   a  Migrației  –   CRCM,   respectiv   5   filiale  de  cercetare  în
 2. București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Timișoara, active
 • – Crearea rețelei de voluntari în domeniul cercetării
 1. – Crearea unei platforme de măsurare a nivelului de integrare a BP și RTT
 2. – Crearea bazei de date privind integrarea, generatoare de statistici
 3. – Pregătirea personalului din instituții publice pentru utilizarea platformei
 • – Asigurarea vizibilității proiectului prin: afișe și  pliante,  site-ul  proiectului, deplasări și  conferințe
 • internaționale, publicații în presă (articole, interviuri, etc.), comunicate de presă etc

Crearea  Centrului  Român  de   Cercetare   a  Migrației  –   CRCM,   respectiv   5   filiale  de  cercetare  în

București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Timișoara, active

– Crearea rețelei de voluntari în domeniul cercetării

– Crearea unei platforme de măsurare a nivelului de integrare a BP și RTT

– Crearea bazei de date privind integrarea, generatoare de statistici

– Pregătirea personalului din instituții publice pentru utilizarea platformei

– Asigurarea vizibilității proiectului  prin: afișe și  pliante,  site-ul  proiectului, deplasări și  conferințe

internaționale, publicații în presă (articole, interviuri, etc.), comunicate de presă etc

Crearea  Centrului  Român  de   Cercetare   a  Migrației  –   CRCM,   respectiv   5   filiale  de  cercetare  în

București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Timișoara, active

– Crearea rețelei de voluntari în domeniul cercetării

– Crearea unei platforme de măsurare a nivelului de integrare a BP și RTT

– Crearea bazei de date privind integrarea, generatoare de statistici

– Pregătirea personalului din instituții publice pentru utilizarea platformei

– Asigurarea vizibilității proiectului  prin: afișe și  pliante,  site-ul  proiectului, deplasări și  conferințe

internaționale, publicații în presă (articole, interviuri, etc.), comunicate de presă etc

Crearea  Centrului  Român  de   Cercetare   a  Migrației  –   CRCM,   respectiv   5   filiale  de  cercetare  în

București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Timișoara, active

– Crearea rețelei de voluntari în domeniul cercetării

– Crearea unei platforme de măsurare a nivelului de integrare a BP și RTT

– Crearea bazei de date privind integrarea, generatoare de statistici

– Pregătirea personalului din instituții publice pentru utilizarea platformei

– Asigurarea vizibilității proiectului  prin: afișe și  pliante,  site-ul  proiectului, deplasări și  conferințe

internaționale, publicații în presă (articole, interviuri, etc.), comunicate de presă etc

Îmbunătăţirea procesului de integrare a beneficiarilor unei forme de protecţie (BP) şi resortisanţilor statelor terţe (RTT) aflaţi cu şedere legală în România, în Regiunea 4, prin consolidarea serviciilor integrate pentru migranţi, a interculturalităţii şi a dialogului dintre migranţi şi actorii locali relevanţi.

 

Grupurile ţintă ale proiectului sunt reprezentate de:

 

a).  Beneficiarii unei forme de protecţie (BP) în România şi

b).  Resortisanţii Ţărilor Terţe (RTT) cu şedere legală în România.

 

Până la finalul perioadei de implementare (24 de luni, faza I şi Faza II) vor beneficia de serviciile acordate prin proiect şi vor participa la activităţile organizate în cadrul proiectului cel puţin 280 BP şi RTT după cum urmează:

–  200 de BP şi 80 de RTT vor beneficia de activităţi educaţionale, inclusiv cursuri de limba română şi orientare culturală,

–  200 de BP şi 146 de RTT vor participa lunar la activităţi sociale, culturale şi recreaţionale,

– 200 de BP vor beneficia de asigurări de sănătate pentru maximum 12 luni, servicii medicale, medicamente, materiale medicale, alte bunuri materiale de strictă necesitate,

–  80 de RTT cu nevoi speciale vor beneficia de asigurări de sănătate pentru maximum 6 luni, servicii medicale, medicamente, materiale medicale,

–  200 de BP şi 80 RTT beneficiază de stimulente financiare (150 lei) pentru finalizarea unor activităţi de integrare socială,

–  40 de copii şcolari BP şi 22 RTT care beneficiază de rechizite, materiale ncesare în procesul de învăţământ.

–  20 preşcolari BP şi 14 preşcolari RTT care beneficiază de decontarea costurilor de masă la creşă/grădiniţă/internate şcolare, afterschool,

–   1300 de pliante redactate.

–   200 de BP şi 80 RTT informaţi, consiliaţi privind drepturile şi obligaţiile, dar şi cu privire la accesul la servicii publice (instituţii publice, ONG-uri de profil).

 1. b) Grupul ţintă secundar format din: reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor publice locale din judeţele care fac parte din Regiunea 4 (ex. primării, Serviciile Judeţene pentru Imigrări, Agenţii Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă, Inspectorate Şcolare Judeţene, Case Judeţene de Asigurări de Sănătate, Servicii de Asistenţă Socială, Agenţii de Prestaţii Sociale etc.), comunităţile/asociaţiile de străini, mediatorii interculturali, organizaţiile care desfăşoară activităţi pentru/cu BP şi RTT, mediul privat, mass media şi societatea românească în general.

Principalele activități ale proiectului sunt:

 1. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de integrare acordate BP şi RTT prin consolidarea celor două Centre Regionale de Integrare (CRI) în Cluj-Napoca şi Baia Mare, dar şi a celor 3 Puncte Regionale de Coordonare: Şomcuta Mare, Târgu-Mureş şi Sibiu acoperind judeţele: Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistriţa Năsăud, Mureş, Harghita, Sibiu şi Alba.
 2. Dezvoltarea dialogului social între actorii locali relevanţi pentru integrarea migranţilor prin dezvoltarea şi eficientizarea reţelei de mediatori înterculturali şi voluntari creată în proiectul: „MigraNet – Reţeaua regională pentru integrarea migranţilor”.
 3. Sprijinirea implicării active a BP şi RTT în viaţa economică, socială, culturală a comunităţilor de rezidenţă prin activităţi educativ-recreaţionale, crearea de evenimente.
 4. Asigurarea vizibilităţii proiectului prin publicaţii, colaborări cu operatori media, site, portalul administrat de Regiunea 1, evenimente create în proiect

 

Programul Naţional – Fondul pentruAzil, Migraţie şi Integrare FAMI / 17.02.04
Proiect: “SIM _ CIS 4 – Servicii integrate pentru migraţi – comunităţi interculturale şi solidare”

 

Descriere SIM_CIS4 ENG