Liga Apararii
Drepturilor Omului,
Filiala Cluj

Reteaua Promotorilor pentru Sate Curate

3463208Programul de Cooperare Elveţiano-Român face parte din ajutorul nerambursabil oferit de Consiliul Federal Elveţian către 12 state membre ale UE care au aderat în perioada 2004 – 2007. Sprijinul Elveţiei este expresia solidarităţii cu noile state membre UE şi pune bazele unei stabile cooperări economice şi politice între aceste state. Contribuţia elveţiană reprezintă un element important al relaţiilor bilaterale dintre Elveţia şi România. Programul de Cooperare Elveţiano-Român va spori vizibilitatea relaţiilor bilaterale şi va oferi spaţiul necesar pentru o bună utilizare a expertizei şi cunoaşterii elveţiene. Măsurile suport din Programul de Cooperare Elveţiano-Român  urmaresc dezvoltarea durabilă, într-o manieră  echilibrată economic şi social.

În mediul rural, problemele de mediu s-au agravat în ultima perioadă, pe de-o parte datorită slabei informări a cetăţenilor în legătură cu cerinţele naţionale şi europene de mediu, si pe de altă parte, datorită unei comunicări ineficiente a deciziilor pe care autorităţile locale le iau şi care pot afecta mediul înconjurător în comunităţile rurale. Probleme ale comunităţilor, cum ar fi: ariile naturale protejate locale, managementul deşeurilor, exploatarea resurselor naturale (incluzând taierea pădurilor şi colectarea fructelor de pădure), de multe ori nu sunt înţelese de locuitori în sensul dezvoltării durabile.

Proiectul "Reţeaua promotorilor pentru sate curate/Creşterea conştientizării comunităţilor rurale din regiunea NV în legatură cu impactul activităţilor lor asupra mediului" a fost obţinut de Liga Apărării Drepturilor Omului- LADO, filiala Cluj, fiind un PROIECT CO-FINANŢAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEŢIEI PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUŢIEI ELVEŢIENE PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ.
www.swiss-contribution.ro  sau http://www.swiss-contribution.admin.ch/romania

Având o valoare totală de 75,000 CHF (67,500 CHF din partea FT PSC-contribuţia elveţiana şi 7,500 CHF – contribuţia celor doi parteneri din proiect, LADO, filiala Cluj şi Garda Naţională de Mediu) proiectul îşi propune mai multe acţiuni prin care să creasca conştientizarea comunităţilor rurale (primari, consilii locale, cetăţeni) în legătura cu impactul activităţilor desfăşurate asupra mediului.

Obiectivele proiectului sunt:

  • O mai bună cunoaştere a problemelor de mediu în comunităţile rurale din regiune.
  • O mai bună informare a cetăţenilor despre investiţiile cu impact asupra mediului care se realizează în comunitate.
  • Informarea cetăţenilor în legătură cu organizaţiile şi instituţiile care activează în domeniul protecţiei mediului

Proiectul se va derula pe o perioadă de 18 luni, în parteneriat LADO (Liga Apărării Drepturilor Omului),  Filiala Cluj şi Garda Naţională de Mediu, Comisariatul judeţean Cluj.

În cadrul proiectului se vor aduce la masa dezbaterii primari, cetăţeni şi instituţiile publice care funcţionează în comunităţile rurale.

 
 
 

Picture Activităţile proiectului vor consta în principal în:

1.        Organizarea a 12 întâlniri ale autorităţilor rurale, dintr-o anumită zonă, cu reprezentanţi ai cetăţenilor şi cu alte părţi interesate.
2.        Organizarea unei conferinţe cu participarea reprezentanţilor  de la nivel regional, judeţean şi rural, având ca scop prezentarea problemelor şi a celor mai bune practici identificate la nivelul comunităţilor rurale participante în proiect.
3.        Realizarea unor pliante pentru informarea cetăţenilor despre organizaţiile nonguvernamentale şi instituţiile publice care activeaza/au atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

Implementarea proiectului va contribui la atingerea obiectivelor specifice ale Programului de Cooperare Elveţiano – Român, Fondul Tematic pentru Participarea Societăţii Civile, Schema de grant pentru ONG-uri prin:

·         Identificarea şi recunoaşterea problemelor de mediu cu care se confruntă comunităţile locale.
·         Informarea cetăţenilor asupra modului în care pot acţiona şi lua parte la luarea deciziilor de mediu.
·         Identificarea de oportunităţi de dezvoltare durabilă a comunităţilor rurale.
·         Popularizarea ONG-urilor din domeniul  mediului şi a  instituţiilor cu atribuţii şi competenţe relevante.

Grupurile ţintă ale proiectului sunt:

·         Primari (60 de primari şi viceprimari de comune din regiune)
·         Consilii locale (60 de reprezentanţi ai consiliilor locale din comunele din regiune)
·         Cetăţeni din zonele rurale din regiune: reprezentanţi ai cetăţenilor din 60 de comunităţi rurale din regiune
·         Alte instituţii din zonele rurale (reprezentanţi ai şcolilor, bisericilor, puncte medicale/dispensare etc)

Prin implementarea proiectului se aşteaptă următoarele rezultate:

1.    Îmbunătăţirea cunoştinţelor cetăţenilor în legatură cu problemele legate de protecţia mediului în comunităţile rurale în zona de implementare a proiectului.

Cetăţenii, consiliile locale, primarii şi alte părţi interesate vor fi informaţi asupra aspectelor legislative relevante din domeniul protecţiei mediului la nivel naţional şi european (legislaţia în domeniul gestiunii deşeurilor, ariilor naturale protejate, poluarea cu nitraţi, colectrea fructelor de pădure, dezvoltarea durabilă).

2.    Creşterea gradului de transparenţă a autorităţilor locale (primari, consilii locale) vis-a vis de investiţiile cu impact asupra mediului care se realizeză în comunitate, îmbunătăţirea cooperării între cetăţeni şi autorităţile locale.

Cetăţenii, consiliile locale, primarii şi alte părţi interesate vor fi informaţi în legătură cu posibilitatea participării în cadrul procedurii de reglementare pe linie de protecţie a mediului, la luarea deciziei. Vor fi prezentate etapele procedurale în care pot să-şi exprime opinia, instituţiile unde pot să solicite informaţii şi să depună contestaţii sau observaţii la planurile, programele sau proiectele cu impact asupra mediului.

3.    Îmbunătăţirea conştientizării cetăţenilor în legătură cu organizaţiile non guvernamentale şi instituţiile care activează în domeniul protecţiei mediului şi consolidarea colaborării între aceste părţi.

Cetăţenii, consiliile locale, primarii şi alte părţi interesate vor fi informaţi despre organizaţiile non guvernamentale, care pot să-i sprijine în demersurile lor legate de probleme care au legătura cu protecţia mediului. În cadrul implementării proiectului vor fi realizate materiale de informare care să vina in sprijinul cetăţenilor atunci cand doresc sa sesizeze o problemă de mediu.

Implementarea proiectului poate constitui punctul de plecare pentru noi proiecte, din domeniul managementului ariilor naturale protejate, managementului deşeurilor, turism durabil. Îmbunătăţirea comunicării  între cetăţeni şi organizaţiile non guvernamentale, pe de-o parte şi cetăţeni şi autorităţi, pe de altă parte, va avea ca rezultat sconta o mai bună implicare a comunităţilor în luarea deciziilor pentru proiectele care au legătură  cu protecţia mediului.


 

Mai multe informatii despre proiect gasiti aici: http://csm017satecurate.weebly.com/

Posted in STIRI LADO Tagged with: , , , ,