Liga Apararii
Drepturilor Omului,
Filiala Cluj

Raportul seminarului din 27 martie 2014, Cluj-Napoca – „Migrant în România interculturală”

Migrant în România interculturală

 

IF/11.01-04.01/2012

 

Raportul seminarului din 27 martie 2014, Cluj-Napoca

 

 

IMG_2404

IMG_2403

 

 

Descrierea generală a acţiunii

 • (Scopul şi obiectivele seminarului; Data şi locul; Participanţii; Parteneri – dacă este cazul; Programul)

 

Scopul celui de-al doilea seminar din cadrul proiectului „Migrant în România interculturală”/2012, etapa a II-a, implementat de Institutul Intercultural Timişoara în parteneriat cu Liga Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj, Centrul pentru Resurse Civice Constanţa, Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor şi Integrare Socială Bucureşti, a fost acela de a dezvolta mecanismul de consultare creat în cadrul proiectului Integrare şi coeziune socială pentru RTT şi consolidat în cadrul proiectelor Migrant în România şi România interculturală, mecanism prin care se asigură o comunicare directă între membri ai comunităţilor de RTT, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi reprezentanți ai societăţii civile locale. 

Seminarul a avut loc joi, 27 martie 2014, la Casa de Cultură a Studenţilor, Sala de Conferinţe, între orele 15:00-19:00. 

Acest seminar a adăugat partenerilor tradiţionali, menţionaţi mai sus, mai mulţi parteneri locali, şi anume: Grupul de Iniţiativă Basarabeană Cluj-Napoca, Comunitatea Pakistaneză Cluj Intercultural Awareness Organization (CIAO), Comunitatea Latino–Americană, Comunitatea Marocană Asociaţia Marocan – Europeană.

 

Echipa de elaborare a conceptului de seminar şi de implementare a evenimentului a fost formată din:

Ana Luduşan, facilitator local Cluj-Napoca

Ionela Răcătău, coordonator reţea naţională de mediatori

Daniela Cervinschi, coordonator revistă Accent basarabean

Mediatorii:

      Cristina Răilean- Grupul de Iniţiativă Basarabeană Cluj-Napoca

      Ali Shah – Comunitatea  Pakistaneză, Cluj Intercultural Awareness Organization

      Alex Jacho – Comunitatea Latino – Americană

      Samir Moukhliss – Comunitatea Marocană, Asociaţia Marocan – Europeană

Echipa de internship LADO filiala Cluj, formată din:

 • Octavian Căldărari, Facultatea de Teatru şi Film, UBB Cluj
 • Andreia Oargă, masterand, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, UBB Cluj
 • Adriana Luduşan, consilier CIS Cluj, voluntar în proiect
 • Valeria Cebotari

La dezbatere au participat 41 de persoane, majoritatea RTT, asistaţi de mediatorii care gestionează problemele comunităţilor de migranţi, de reprezentantul pentru străini al UMF Cluj-Napoca, Șef lucrări Dr. Cosmin PUIA, de Ana Luduşan, facilitator local al proiectului,  de către echipa de implementare şi de către voluntarii LADO filiala Cluj.  

Programul dezbaterii a cuprins 5 secţiuni, după cum urmează: 

 

 1. Prezentarea rezultatelor proiectului „Migrant în România Interculturală”. A prezentat Ionela Răcătău, coordonatorul reţelei naţionale a mediatorilor interculturali. 
 2. Prezentarea proiectului Festivalul „Migraţie şi Drepturile Omului”, ediţia a IV-a. Concept, Plan de Acţiune, responsabili, parteneri. A prezentat: Ana Luduşan, preşedinte LADO filiala Cluj.
 3. Prezentarea contribuţiei comunităţilor de migranţi din Cluj-Napoca la realizarea festivalului.

Au prezentat: 

Cristina Răilean- Grupul de Iniţiativă Basarabeană Cluj-Napoca

Ali Shah – Comunitatea  Pakistaneză, Cluj Intercultural Awareness Organization

Alex Jacho – Comunitatea Latino – Americană

 1. Dezbatere cu participanţii, pe tema realizării festivalului şi a problemelor urgente ale comunităților de migranţi. A moderat Ana Luduşan, facilitator local al proiectului.
 2. Sesiune de socializare. Protocolul a fost acoperit din contribuţiile Primăriei Cluj-Napoca, LADO filiala Cluj şi Institutului Intercultural Timişoara.

    

Probleme dezbătute la seminarul din 27 martie 2014

 

1. Servicii medicale pentru RTT.  Reprezentant UMF: Şef lucrări dr. Cosmin PUIA

Au fost adresate întrebări din partea reprezentanţilor RTT despre felul cum se asigură serviciile medicale în Cluj-Napoca. Pe lângă informaţiile transmise pe baza de date a RTT de către CIS Cluj, Dr. Cosmin Puia, Directorul Departamentului Relaţia cu studenţii străini din cadrul UMF Cluj, a făcut următoarele precizări:

„În cadrul serviciului de urgenţă nu trebuie achitată nicio sumă de bani de către cel care beneficiază de tratament şi îngrijire medicală în acea perioadă”. Reprezentantul UMF susţine că în urgenţă asistenţa medicală nu poate fi refuzată, în caz contrar, constituind un abuz în serviciu. După opinia domniei sale, „urgenţa medicală nu durează doar trei zile”, ci rămâne la latitudinea doctorului să constate durata necesară a urgenţei. Se constată că tendinţa este de a se reduce numărul zilelor de internare, până când pacientul poate să ia contactul cu medicul de familie.

O altă problemă o constituie măsura în care studentul beneficiază de asigurare medicală pe baza adeverinţei de student. Serviciul medical ridică problema acelor studenţi care îşi întrerup studiile şi, implicit, asigurarea medicală de student. În situaţia în care persoana este membru al unui stat din UE și deţine un card european de asigurare medicală, fără a fi vorba de un caz de urgenţă medicală, la finalul tratamentului este posibil ca persoana în cauză să primească factură, sumă pe care statul, din care persoana imigrantă face parte, să o ramburseze ulterior. Ulterior, dl doctor a apreciat broşura editată în cadrul proiectului „Coordonarea naţională a acţiunii de integrare a RTT în România”, cu privire la serviciile medicale. A fost dezbătută situaţia în care imigrantul nu a realizat venituri în ultimii 5 ani, situaţie în care revenirea în sistemul asigurărilor de sănătate se face prin plata unei sume minime, care nu se ridică la mai mult de 300 de lei. Dacă persoana în cauză a fost internată pe durată medie, suma ar ajunge să depăşească suma de achitat la CAS. În cazul unui accident rutier, conform legislaţiei, statul îl dă în judecată pe cel care a provocat accidentul (şi nu pe victima accidentului).

După vârsta de 26 de ani, asiguratul este transferat într-o altă categorie de asiguraţi medical, având şi datoria de a-şi declara ocupaţia. Aceste informaţii în legătură cu serviciile de sănătate se regăsesc şi în broşura din mapa realizată de LADO filiala Cluj.

 

2. Promovarea proiectelor de integrare la nivel local

 

Proiectul „Migrant în România Interculturală” a fost prezentat de Ionela Răcătău, coordonatorul reţelei naţionale a mediatorilor interculturali. Proiectul se desfăşoară din 2011, cu informaţii pe site-ul: www.migrant.ro. LADO filiala Cluj este partener local. Principalele rezultate:

 • 8 seminarii locale, cu peste 700 de participanţi din peste 12 ţări din afara Uniunii Europene.
 • O reţea la nivel naţional de 24 de mediatori, activi în: Bucureşti, Cluj, Constanţa, Iaşi şi Timişoara, acreditaţi de Ministerul Muncii.
 • 2 reviste: „Migrant în România”, în tiraj de 8000 de exemplare, distribuită în toată ţara, la a cărei elaborare contribuie substanţial comunităţile de migranţi și „Accent basarabean”, în tiraj de 2000 de exemplare, distribuită în toată ţara şi în Republica Moldova, elaborată în exclusivitate de comunitatea basarabeană din România.
 • Un site cu foarte multe informaţii utile pentru RTT.
 • O Conferinţă Naţională, la care participă reprezentanţii RTT, cu ajutorul cărora se elaborează strategiile viitoare de integrare şi se aduc propuneri de îmbunătăţire legislativă.

La Cluj, cei 4 mediatori interculturali au o contribuţie notabilă la strategia locală de integrare a RTT. Aceştia lucrează împreună cu echipa LADO şi cu cea a IIT, pentru ca problemele RTT să fie rezolvate rapid şi eficient, dar mai ales se urmăreşte obiectivul pe termen lung, și anume acela ca membrii comunităţilor de RTT să devină cetăţeni activi ai comunităţii clujene, să se simtă parte a acestei comunităţi şi să contribuie activ la dezvoltarea durabilă a acesteia. 

 

3. Eveniment local de mare impact, generat de implementarea proiectelor „Migrant în România Interculturală” şi „Coordonarea naţională a acţiunii de integrare a RTT în România”

Ana Luduşan a prezentat proiectul Festivalul „Migraţie şi Drepturile Omului”, ediţia a IV-a 2014, eveniment integrat în programul „Zilele Clujului”. Anul acesta, sloganul programului „Zilele Clujului” va fi: Clujul – oraş multicultural

Festivalul se realizează sub egida Ligii Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj (organizatoare şi membră a Federaţiei Internaţionale pentru Apărarea Drepturilor Omului cu sediul la Paris), sprijinită de partenerii: Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, misiunea în România (organism interguvernamental internaţional de pe lângă ONU), Institutul Intercultural Timişoara, membru în cele mai importante reţele europene de ONG-uri, Serviciul pentru Imigrări al Judeţului Cluj, Grupul de Iniţiativă Basarabeană Cluj-Napoca, Comunitatea Pakistaneză, Cluj Intercultural Awareness Organization,Comunitatea Latino – Americană, Comunitatea Palestiniană, Asociaţia Palestinienilor din Transilvania, Comunitatea Tunisiană şi Marocană, Asociaţia Marocan – Europeană.

Director de festival: Daniela Cervinschi

 

IMG_2375IMG_2383

 

 

 

 

 

 

Festivalul cuprinde cel puţin următoarele activităţi:

 

 1. Expoziţie (cu vânzare) de artă populară, fotografie, tablouri, a comunităţilor de străini. Responsabili: mediatorii interculturali şi reprezentanţii comunităţilor de străini participante în expoziţie. Propuneri venite din partea comunităţilor pentru locaţii potrivite: Turnul Croitorilor, Restaurantul Casino, locaţii din bulevardul Eroilor. 
 2. Expoziţie gastronomică (cu vânzare) a comunităţilor de străini.

Responsabili: mediatorii interculturali, reprezentanţii comunităţilor participante în expoziţie şi persoanele desemnate să realizeze expoziţia.

În dezbatere, s-a ajuns la concluzia că expoziţia trebuie realizată într-un spaţiu securizat din punct de vedere sanitar şi un astfel de spațiu poate fi Restaurantul MEMO, locaţie a Primăriei Cluj-Napoca, unde condiţiile sunt perfect controlate. Dezbaterea a continuat pe aprovizionarea cu resurse, pe modalităţile de implicare a comunităţilor şi pe durata expoziţiei. Cristina Răileanu, mediator pentru comunitatea basarabeană, a propus ca expoziţia să se realizeze cu produse preambalate, vinuri, băuturi specifice culturilor participante şi nu cu mâncare gătită. Ali Shah, mediator pentru comunităţile pakistaneză şi indiană, a propus ca expoziţia să se realizeze cu produse gătite şi să dureze mai multe zile, pentru ca fiecare comunitate să aibă ocazia să îşi prezinte mâncărurile tradiţionale, iar expoziţia să fie cu vânzare și banii adunaţi să fie donaţi pentru cazurile sociale din respectivele comunităţi. Alex Jacho va discuta cu comunitatea latino-americană detalii despre această activitate. Ana Luduşan va duce spre Primăria Cluj-Napoca toate aceste propuneri şi le va negocia cu cei responsabili, pentru ca în cel mai scurt timp responsabilii comunităţilor să ştie cum să acţioneze.  

 1. Concert de muzică şi dansuri latino-americane. Participă Fraţii Dinamită în 25 mai, care îşi lansează un album. Concertul este estimat la 1 oră, pe o scenă cu mare vizibilitate. Costurile de transport, cazare, masă, decontate de către Primăria Cluj-Napoca. Responsabil: Alex Jacho, mediator intercultural, comunitatea latino-americană.
 2. Biblioteca vie. Dezbatere publică despre integrarea străinilor în Cluj-Napoca, cu participarea populaţiei locale. Fiecare comunitate de străini va avea „o carte” (o persoană) în biblioteca vie, care va vorbi despre cum se simte în Cluj-Napoca, cum vede relaţia cu populaţia majoritară. Vor exista şi cel puţin 5 cărţi ale populaţiei majoritare (români, maghiari, germani, evrei, rromi), care vor vorbi despre cum se simt ei în prezenţa străinilor. Dialogul va fi transmis pe viu de către o televiziune locală. Responsabil: Ali Shah-Comunitatea pakistaneză şi indiană, Ana Luduşan, coordonator local al proiectului. Locaţia propusă: Sala de Sticlă a Primăriei, Biblioteca Judeţeană Octavian Goga, Restaurantul Casino, Casa Tiff de pe Strada Universităţii, alte locaţii potrivite.
 3. Piesă de teatru a comunităţii basarabene. Responsabil: Cristina Răileanu, Grupul de Iniţiativă Basarabeană Cluj.

Premiera piesei a avut loc în seara zilei de 27 martie 2014, în cadrul Festivalului Basarabia. Toate comunităţile de RTT sunt invitate să participe la spectacol.

 1. Covorul interculturalităţii. Desene pe asfalt, reprezentând steagurile comunităţilor de străini prezente în program. Fiecare desen este asociat cu imnul statului care participă în program, redat de pe o casetă (radiocasetofon).

Locul propus: scuarul din faţa monumentului memorandiştilor, Piaţa Unirii sau alt loc frecventat de populaţia majoritară şi protejat de circulaţia maşinilor.

Responsabil: Cristina Răileanu, mediatorii interculturali şi reprezentanţii comunităţilor de străini prezente în program.

 1. Proiecţie de film. Lansări de carte, proiectarea unor filme documentare sau artistice despre cultura şi obiceiurile comunităţilor de străini, participante în program.

Responsabili: mediatorii interculturali şi reprezentanţii comunităţilor de străini.

Locaţie: Cinema Mărăşti.

Responsabil pentru achiziţia sălii: Max, comunitatea basarabeană.

Responsabil pentru prelucrarea formatului filmelor: Octavian Căldărari, membru în echipa proiectului.

S-a stabilit că cele mai potrivite filme ar fi cele care promovează cultura şi tradiţiile comunităţilor participante la festival, chiar filme care promovează turismul în respectivele ţări. Ana Luduşan a atras atenţia că toate filmele proiectate trebuie să respecte dreptul de autor.

 1. Seară multiculturală. Seara evaluării participării comunităţilor de migranţi în proiectele destinate acestora şi în cele destinate comunităţii. Se vor da premii migranţilor, funcţionarilor pubilici, ONG-ştilor, jurnaliştilor cu cele mai bune rezultate în implementarea programelor de integrare a imigranţilor în Cluj-Napoca. Seară de socializare, dans, muzică.

Responsabili: Echipa LADO filiala Cluj, coordonată de Daniela Cervinschi şi Ionela Răcătău.

 

IMG_2407

 

Alte propuneri venite dinspre comunităţi în timpul dezbaterilor:

 

1. Sam, student refugiat, propune ca participanţii în festival să poarte tricouri cu Sigla festivalului şi cu emblemele ţărilor participante în festival.

2. Ali Shah propune o secţiune de dans latino (Brazilia) în festival. Acesta poate susţine această activitate prin cunoştinţele pe care el le are şi pe care poate să le mobilizeze pro bono.

3. Rafail vine cu o altă propunere în domeniul sportului, aceea de a organiza meciuri de ping-pong în variantă de turneu sau campionat de tenis de masă. El spune că ştie cum se poate lucra cu Primăria la Zilele Clujului pentru această activitate şi că Primăria poate oferi locaţia, tricourile, medaliile şi cupele, astfel încât să fie un turneu intercultural. Desfăşurarea încă nu a fost stabilită în detaliu. Putem opta pentru turneuri deschise pentru oricine sau doar pentru imigranţi.

Proiectul festivalului a fost elaborat de:

                      Cristina Răileanu, Grupul de Inţiativă Basarabrană Cluj

                      Alex Jacho, Comunitatea Latino-Americană

                      Ali Shah, Coomunitatea Pakistaneză şi Indiană

                      Samir Mouklis, Comunitatea marocană şi africană,

                      Ana Luduşan, preşedinte LADO filiala Cluj

Programul poate suferi modificări minore după consultarea următoarelor persoane:

Dr. Ghazi Hammad  – Preşedintele Asociaţiei Culturale Româno – Arabe Ierusalim,

Yans Aimn  – Comunitatea Palestiniană,  Asociaţia Palestinienilor din Transilvania

Emir Majbar – Reprezentant al studenţilor tunisieni şi marocani din UMF Cluj            

 

 

Probleme ridicate în discuţie şi soluţii generate

 

Problemă

(Cine a ridicat problema în discuţie? Despre ce este vorba?  De ce este o problemă?)

Posibile sugestii pentru rezolvarea problemei

(Ce se poate face pentru a ameliora situaţia? Cine şi cum poate interveni?)

Persoană  / Grup de persoane vizate pentru rezolvarea ei

(Cine îşi asumă observarea ameliorării situaţiei? Care este termenul limită?)

Drepturile la serviciile de sănătate pentru studenţi RTT şi pentru alte tipuri de şedere ale RTT.

Mediatorii interculturali: Alex Jacho, Samir Mouklis.

 

Lămuriri aduse de reprezentantul UMF Cluj pentru studenţii străini: Şef lucrări Dr. Cosmin PUIA.

Echipa LADO filiala Cluj va transmite pe baza de date a RTT sinteza lămuririlor prezentate de DR. Cosmin PUIA.

Comunităţile de RTT sunt izolate în comunitatea majoritară şi au nevoie de sprijin pentru a fi vizibile şi pentru a fi ascultate.

Echipa LADO filiala Cluj a urmărit două obiectiv în acest sens:

 1. Înscrierea comunităţilor de RTT în strategia pentru minorităţi a comunităţii clujene

 

 1. Crearea la nivel local a unui eveniment al RTT de mare vizibilitate: Festivalul „Migraţie şi Drepturile Omului”. 
 1. În februarie 2014, la iniţiativa Danielei Cervinschi şi a Ionelei Răcătău, comunităţile de RTT au fost înscrise în Strategia pentru minorităţi a Primăriei municipiului Cluj-Napoca
 2. Festivalul „Migraţie şi Drepturile Omului” este la a IV-a ediţie şi în prezent este realizată în mare parte de comunităţile de RTT

 

 

Concluziile seminarului (selectarea a cel puţin 2 dintre cele mai importante probleme care să vizeze cadrul legislativ şi să fie transmise înspre organismele vizate)

Întregul eveniment a fost organizat de echipa Ligii Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj, împreună cu cei patru mediatori interculturali din Cluj-Napoca, sprijiniţi de echipa de studenţi voluntari, activi în cadrul LADO filiala Cluj. Pregătirile seminarului au început încă din luna ianuarie, când a fost formulat un prim concept al evenimentului. Acesta a fost restructurat de-a lungul celor trei luni, la sugestia mediatorilor. Forma în care s-a desfăşurat seminarul a avut acordul tuturor comunităţilor de RTT participante în seminar. Numărul ridicat de participanţi şi dezbaterea vie, pe probleme reale, arată cât de important este dialogul dintre comunităţile de imigranţi şi reprezentanţii instituţiilor publice şi ai societăţii civile. 

Acest seminar constituie un model de bună practică despre felul în care poate fi organizat un seminar, prin mobilizarea resurselor şi energiilor locale, pentru rezolvarea problemelor locale ale RTT şi, de asemenea, despre cum poate fi construită coeziunea socială, chiar şi atunci când e vorba de integrarea unor persoane aparţinând unor culturi foarte diferite.

Festivalul „Migraţie şi Drepturile Omului” mobilizează valorile universale ale comunităţilor foarte diferite cultural, pentru a atinge obiectivul principal al proiectului, și anume acela de creare a coeziunii între comunităţile de RTT şi comunitatea locală, până în acel punct în care marea majoritatea a membrilor comunităţilor de RTT se simt cetăţeni ai Clujului, se interesează de problemele acestei comunităţi şi doresc să se implice în rezolvarea acestor probleme.

Planificarea următorului seminar a fost stabilită pentru ultima parte a lunii mai şi acest seminar va fi integrat în Festivalul „Migraţie şi Drepturile Omului”, ca una dintre activităţile pilon ale acestui eveniment.

Lista provizorie de invitaţi: reprezentanţi ai Rectoratului UMF Cluj şi ai Rectoratul UBB Cluj, ai Serviciului pentru Imigrări al judeţului Cluj, CASS Cluj, PATRIR, membrii ai unor comunităţi de RTT, presa locală.

 

Raport întocmit de: Ana Luduşan, facilitator local al proiectului,

                                      Oana Andreia Oargă, masterand Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, UBB Cluj,  voluntar în proiect

 

Aprobat de: 

Responsabil seminarii locale şi naţionale, Romina Matei

 

Coordonator proiect: Eugen Gherga

 

Data: 04.04.2014, Cluj-Napoca

 

Posted in EVENIMENTE Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , ,