Liga Apararii
Drepturilor Omului,
Filiala Cluj

Raportul evenimentului din 28 noiembrie 2013 Cluj-Napoca

 

 

Coordonarea naţională a acţiunii de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în România

(nr. contract IF/11.01-01.01/2012)

 

Raportul evenimentului din 28 noiembrie 2013 Cluj-Napoca

 

 

1379904_3695646646387_432651084_n1454832_3695671287003_1217968823_n 1425627_3695645126349_203634134_n

 

I. Organizaţia care a organizat evenimentul: Liga Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj

 

Descrierea activităţii:

 

Scopul primului eveniment organizat de LADO filiala Cluj în cadrul proiectului « Coordonarea naţională a acţiunii de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe în România », Contract IF/11.01-01.01/2012, a fost acela de a dezvolta mecanismul de informare a RTT din Cluj-Napoca, cu privire la nevoile de educaţie şi de şedere ale studenţilor proveniţi din ţări din afara Uniunii Europene, direct de la reprezentanţii autorităţilor publice, prin organizarea unei dezbateri între studenţi şi funcţionari publici, dar şi prin intermediul unei conferinţe de presă.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, LADO filiala Cluj a organizat o conferinţă de presă, la ora 14:00, în sala 32 a Casei de cultură a studenţilor din Cluj-Napoca, eveniment la care au participat jurnalişti de la România Liberă, Clujtoday, Agerpress, Radio Cluj, Realitatea TV.

În cadrul conferinţei de presă, una dintre cele trei secțiuni a fost prezentarea proiectului « Coordonarea naţională a acţiunii de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe în România » şi anume, rezultatele etapei I a proiectului, obiectivele și rezultatele previzionate pentru perioada august 2013 – iunie 2014. Au fost prezentate rezultatele proiectului pentru Cluj-Napoca, precum: informarea şi consilierea directă de către consilieri CIS Cluj a peste 120 de RTT şi a peste 400 de RTT prin intermediul unor evenimente precum Festivalul Migraţie şi Drepturile Omului, ediţia a III-a; acordarea unui sprijin material pentru 16 RTT; participarea la peste 20 de activităţi şi evenimente organizate de instituţii şi ONG-uri din domeniu; o comunicare şi colaborare susţinută cu UMF Cluj, UBB Cluj, SIJ Cluj, CASS, AJOFM Cluj.

 

1451492_3695641566260_1945269619_n 1426351_3695662126774_1038933250_n

 

A doua parte a evenimentului s-a constituit în realizarea unei dezbateri care a avut loc joi, 28 noiembrie 2013, la Casa de Cultură a Studenţilor, sala 32, între orele 15:00-19:00. 

Această dezbatere a fost organizată cu sprijinul mai multor parteneri locali, şi anume: Grupul de Iniţiativă Basarabeană Cluj-Napoca, Comunitatea  Pakistaneză Cluj Intercultural Awareness Organization (CIAO), Comunitatea Latino – Americană, Comunitatea Palestiniană – Asociaţia Palestinienilor din Transilvania, Asociaţia Culturală Româno – Arabă Ierusalim, Comunitatea Marocană Asociaţia Marocan – Europeană.

 

Echipa de organizare a evenimentului din partea LADO filiala Cluj a fost formată din: 

Ana Luduşan, preşedinte LADO filiala Cluj, voluntar în proiect

Ionela Răcătău, director executiv

Daniela Cervinschi, consilier CIS Cluj

Adriana Luduşan, consilier CIS Cluj

 

Mediatorii din Cluj-Napoca:

Ali Shah – Comunitatea  pakistaneză şi indiană

Alex Jacho – Comunitatea latino – americană

Samir Moukhliss – Comunitatea arabă şi africană

Cristina Răilean- Grupul de Iniţiativă Basarabeană Cluj-Napoca

 

Echipa de internship LADO filiala Cluj formată din:

 • Octavian Căldărari,
 • Tatiana Feodorov,
 • Iulia Suciu

 

                        529549_3695666446882_693282250_n

 

La dezbatere au participat 52 de RTT, asistaţi de mediatorii care gestionează problemele comunităţilor de migranţi, pe de o parte, şi reprezentanţii instituţiilor publice, pe de altă parte, acoperind trei domenii importante privind nevoile RTT, şi anume: şedere în scop de sudii, returnare voluntară în cazul în care studentul repetă anii de studiu mai mult decât îi permite legislaţia, oportunităţi de educaţie în Cluj-Napoca şi servicii sociale pentru acei RTT care au primit o formă de protecţie în România (studenţi bursieri ai Statului Român, azilanţi, refugiaţi, persoane sărace).

Programul dezbaterii a cuprins 4 secţiuni, după cum urmează: 

 

 1. Nevoile de educaţie şi de şedere ale studenţilor străini proveniţi din ţări din afara Uniunii Europene şi rolul mediatorilor interculturali în rezolvarea acestor nevoi
 • Prezentarea proiectului « Coordonarea naţională a acţiunii de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe în România » a fost făcută de Ana Luduşan, preşedinte LADO filiala Cluj, voluntar în proiect.

În partea a doua a programului, mediatorii:

             Ali Shah – Comunitatea  pakistaneză şi indiană,

Alex Jacho – Comunitatea latino – americană,

Samir Moukhliss – Comunitatea arabă şi africană,

Cristina Răilean- Grupul de Iniţiativă Basarabeană Cluj-Napoca,

au prezentat Planurile lor de intervenţie pentru comunităţile de care răspund, elaborate în mare parte în cadrul cursului de formare din 8 – 16 noiembrie 2013 de la Timişoara. Aceste Planuri de intervenţie au fost recunoscute de către reprezentanţii Ministerului Muncii, prezenţi în Comisia de examinare pentru promovarea cursului de către mediatori, ca adevărate strategii de promovare a intereselor comuntăţilor de migranţi.

Sublinierile făcute în cadrul seminarului au fost:

 • Alex Jacho a insistat pe nevoia aprofundării dialogului direct, sincer şi corect dintre mediatori şi reprezentanţii instituţiilor publice, pentru crearea la nivel local a unei reţele de persoane resursă, specializate pe nevoile RTT.
 • Samir Moukhliss îşi propune să lucreze pe structurarea şi organizarea comunităţii africane, lipsită de o organizaţie care să îi reprezinte interesele în faţa instituţiilor şi a comunităţii clujene.
 • Ali Shah propune o colaborare mai susţinută între Cluj Intercultural Awareness Organization, LADO filiala Cluj şi Institutul Intercultural pentru realizarea unor evenimente de mare impact, în care să fie mobilizate şi ambasadele comunităţilor de RTT. Ali Shah a reuşit să aducă Consulul pakistanez la festivalul „Migraţie şi Drepturile Omului”, ediţia a III-a, iar echipa LADO filiala Cluj şi echipa IIT au fost invitate la o cină la Consulul Pakistanez, în iunie 2013.
 • Cristina Răileanu îşi propune ca studenţii basarabeni să promoveze în Cluj-Napoca şi mai mult obiceiurile din R. Moldova, dar, în aceeaşi măsură, să ducă acasă în R. Moldova valorile democraţiei şi a competenţei profesionale. Un obiectiv important este acela ca R. Moldova să fie sprijinită pe toate căile în parcursul ei de aderare la Uniunea Europeană. Studenţii basarabeni contribuie decisiv la promovarea acestui mesaj în rândul famiiilor şi prietenilor lor din R. Moldova, devenind mesageri importanţi ai integrării.

 

 

    1454618_3695669446957_1301833104_n 1471349_3695644446332_1629776726_n

  

 

 1. Răspunsul instituţiilor publice la nevoile de educaţie şi de şedere în Cluj-Napoca ale studenţilor din afara Uniunii Europene.
 • Permise de şedere, returnare voluntară: Lucian Mureşan, reprezentant al Serviciului pentru Imigrări al judeţului Cluj;
 • Asistenţă socială,  medicală şi subvenţii pentru studenţi RTT, bursieri ai Statului Român, pentru azilanţi şi refugiaţi, precum şi pentru persoane sărace din comunităţile de RTT: Carmen Ciornei, Șef serviciu Asistenţă socială din cadrul Departamentului de Protecţie Socială şi Medicală a Consiliului Local Cluj-Napoca;
 • Informare cu privire la gratuitatea serviciilor de sănătate pentru studenţii în vârstă de până la 26 de ani şi a posibilităţii înscrierii la orice medic de familie aflat pe listele CASS Cluj. Ana Ludușan
 • Ana Luduşan a informat participanţii la dezbatere cu privire la mecanismul de schimbare a unor politici publice privind înregistrarea studenţilor străini în primul an de studiu. Există deja o propunere de ameliorare a politicii publice privind procedura de înscriere a studenţilor străini în primul an de facultate înaintată de LADO filiala Cluj, împreună cu Institutul Intercultural, la Ministerul Educaţiei. Propunerea prevede ca înscrierea studenţilor străini în primul an de studiu să fie încheiată la 1 septembrie de către facultăţi şi aceasta să fie înaintată Ministerului Educaţiei până la acest termen pentru ca Ordinul Ministerului să se poată întoarce spre universităţi până cel târziu în 10 octombrie a anului universitar. În acest fel, nu s-ar mai produce întârzieri în înscrierea studenţilor în anul întâi de facultate, care să atragă după sine pierderea facilităţilor de care se bucură un student, cum ar fi reduceri la transportul în comun, locuri în cămine, alte subvenţii şi gratuităţi oferite de Statul Român sau mediul privat;

–     Drepturile la educaţie a RTT. Alex Jacho, mediator intercultural pentru ţările latino-americane, a ridicat problema drepturilor la educaţie a RTT. Legislaţia cu privire la aceste drepturi este ambiguă şi poate fi interpretată, în sensul că poate fi invocată autonomia universitară în construirea taxelor şcolare pentru studenţii non-europeni. Până la o ameliorare legislativă viitoare în acest domeniu, studenţii RTT pot beneficia de costuri reduse pe educaţia universitară doar dacă sunt bursieri ai Statului Român.  Soluţie: realizarea unei Campanii de advocacy pentru ameliorare legislativă asumată de OIM, IIT şi parteneri, dar sprijinită de IGI.

     Responsabili: Echipa LADO filiala Cluj face propunerea și schiţează un concept care va fi finalizat la Conferinţa Naţională din iunie 2014. 

 • Ameliorarea comunicării între comunităţile de RTT şi instituţiile publice, prin crearea unei reţele de persoane resursă (mediatori, funcţionari publici, reprezentanţi ai ONG-urilor cu preocupări din domeniu). Alex Jacho.

     Soluţie: Întâlniri organizate de LADO filiala Cluj cu funcţionari publici şi mediatori.

     Responsabil: Echipa LADO filiala Cluj, PATRIR, Carmen Ciornei, Lucian Mureşan – câte o întâlnire trimestrială, premergătoare seminariilor locale din proiectul « Migrant în România Interculturală”;

 • Procedurile din domeniul şederii, al educaţiei, al serviciilor de sănătate, al muncii pentru studenţii străini, nu sunt suficient cunoscute. Cristina Răileanu.

Soluţie: Campanie de informare, asumată de OIM şi finanţată de IGI, din programele 2013. 

Responsabil: OIM sau IGI – organizarea unei întâlniri cu OIM, IIT, precum și alte organizaţii aplicante pe Fondul de integrare, pentru promovarea şi asumarea unei axe prioritare de finanţare pentru campanii de informare.

–     Taxe şcolare pentru studenţii RTT aliniate taxelor şcolare pentru studenţii europeni.

      Samir Moukhliss, comunitatea de studenţi marocani şi tunisieni.

Soluţie: Campanie de advocacy, sprijinită de organizaţii europene cu bune practici în          domeniu.

Responsabil: LADO filiala Cluj împreună cu organizaţiile studenţeşti RTT din România, sprijinite de mediatori; realizarea unui concept de campanie până la Conferinţa naţională.

Alte probleme ridicate de participanţi :

 • prelungirea vizei în cazurile de forţă majoră. Dezbatere pe ce se înţelege prin forţă majoră şi ce se înţelege prin prelungirea vizei de şedere în scop de studii cu 90 de zile;
 • servicii gratuite de învăţare a limbii române şi a educaţiei nonformale pentru copii şi tineri RTT;
 • sprijin pentru rezolvarea unor probleme grave de sănătate; pentru căutarea unui loc de muncă pentru studenţi străini; învăţarea limbii române; plata asigurărilor obligatorii de sănătate pentru masteranzi şi doctoranzi care depăşesc vârsta de 26 de ani, dar sunt bursieri ai Statului Român; eliberarea certificatului de naştere pentru copilul născut în Cluj-Napoca (România) de o mamă RTT, membru de familie al unui cetăţean român.

Evenimentul s-a încheiat cu o seară de socializare, în care participanţii au schimbat opinii şi informaţii între ei.

 

Întocmit: Ana Luduşan, preşedinte LADO filiala Cluj, voluntar în proiect

 

 

Data: 11. 12. 2013, Cluj-Napoca

 

Posted in EVENIMENTE