România Interculturală

Proiect coordonat de Institutul Intercultural Timişoara în parteneriat cu Liga Apărării Drepturilor Omului, Filiala Cluj, Asociaţia Centrul pentru Resurse Civice Constanţa, Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor şi Integrare Socială Bucureşti, finanţat de Uniunea Europeană prin programul General Solidaritatea şi gestiunea fluxurilor migratorii. Fondul European de Integrare a Resortisanţilor Ţărilor Terţe.
Perioada de desfăşurare: Iulie 2011- Iunie 2012
Loc de desfăşurare: Bucureşti, Cluj, Constanţa, Iaşi, Timişoara.
Obiectivul general al proiectului este crearea unui mediu intercultural adecvat pentru facilitarea integrării străinilor în România şi pentru întărirea coeziunii sociale prin crearea unor mecanisme de consultare a comunităţilor de străini.

Grup ţintă

Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt resortisanţii ţărilor terţe, autorităţile locale şi naţionale cu competenţe în gestionarea fenomenului migraţiei şi reprezentanţi ai societăţii civile.
Beneficiarii indirecţi ai acestui proiect sunt mass-media şi publicul larg.
Principale activităţi:

– Realizarea revistei Migrant în România şi a trei suplimente, unul dintre ele este adresat comunităţii de tineri din Republica Moldova, iar celelalte două – comunităţilor arabe şi turce.
– Reţea de mediatori interculturali – pe baza contactelor cu organizaţii şi comunităţi ale cetăţenilor RTT vor fi selectate în fiecare localitate câte 6 persoane care vor avea rol de mediatori interculturali. Aceştia vor asigura o mai strânsă legătură între membrii comunităţilor de migranţi şi autorităţile publice, respectiv societatea civilă; vor acţiona ca un un liat, reprezentând, în acelaşi timp „vocea” comunităţilor lor în situaţii relevante, dar şi „traducerea” informaţiilor şi legislaţiei pentru membrii comunităţii. Pentru mai multe informaţii privind procesul de selecţie accesaţi: http://www.migrant.ro/pages.php?d=1&ids=36&idc=156&lang_id=3

– Se vor organiza câte trei seminarii locale în cele 5 oraşe: Timişoara, Bucureşti, Iaşi, Constanţa şi Cluj-Napoca, asigurând o comunicare directă între membri ai comunităţilor de RTT şi reprezentanţi ai autorităţilor locale şi societăţii civile locale.
– Studiu-raport privind oportunităţile de integrare ale migranţilor.

În oraşul Cluj-Napoca, Liga Apărării Drepturilor Omului, Filiala Cluj este coordonatorul local al proiectului
Pentru mai multe informaţii privind proiectul accesaţi : http://migrant.ro/

————————————————————————————————————————————————————————————-

Seminar local I "Migrație și drepturile omului" (9 – 11 decembrie, 2011)

Primul seminar de la Cluj a fost organizat de Liga Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj în perioada 9-11 decembrie sub forma unui festival denumit: “Migraţie şi drepturile omului” care a cuprins 9 activităţi, pe parcursul a trei zile, fiecare activitate fiind concepută să aducă rezultate concrete pentru obiectivele proiectului şi anume: 

1. Promoarea interculturalităţii între comunităţile de resortisanţi ai ţărilor terţe şi populaţia majoritară, 
2. Dezvoltarea abilităţilor mediatorilor interculturali de gestionare a dialogului cu instituţiile publice şi ONG-urile din domeniul migraţiei, pentru a rezolva mai bine problemele din comunităţile din care provin,
3. Promovarea realizării unei structuri asociative de tip umbrelă a comunităţilor de RTT la nivelul României în vederea structurării unei voci care să se audă atunci când se discută despre legisaţia din domeniul migraţiei sau se aplică legislaţia din domeniul migraţiei printr-un model de bună practică de dimensiuni mici cum este realizarea unui festival.
 
Pe parcursul celor trei zile au participat la cele 9 activităţi peste 200 de persoane în majoritate RTT din 12 ţări precum: Tunisia, Maroc, Ecuador, Peru, Mexic, Palestina, Siria, Egipt, Pakistan, Ghana, Japonia, Republica Moldova, din 4 continente, reprezentanţi ai Serviciului pentru Imigrări din Judeţul Cluj, reprezentanţi ai Casei de Asigurări de Sănătate al judeţului Cluj, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, ai Colegiului Naţional „George Coşbuc”, ai Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, ai Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii Babeş-Bolyai, reprezentanţi ai unor ONG-uri importante precum PATRIR, GIB, Artemis şi Suport for Youth Development.
 
[widgetkit id=495]
 
————————————————————————————————————————————————————————————-
 
 
1.Promovarea interculturalităţii între comunităţile de resortisanţi ai ţărilor terţe şi populaţia majoritară; 
2.Dezvoltarea abilităţilor mediatorilor interculturali de gestionare a dialogului cu instituţiile publice şi ONG-urile din domeniul migraţiei, pentru a rezolva mai bine problemele din comunităţile din care provin. 
Seminarul din 22 martie 2012 s-a desfăşurat la Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca, sala 22 între orele 17,00 – 20,00.
Seminarul a fost intitulat: „Culturi dincolo de graniţe” , a fructificat obiceiuri, ritualuri, costume, artizanat, muzică, dansuri şi prezentarea unui scurt istoric despre istoria naţiunii ecuadoriene, tunisiene si din Kazahstan. Au fost prezente la seminar 6 ţări din 3 continente diferite şi anume: Tunisia, Maroc, Palestina, Kazahstan, Ecuador şi Republica Moldova.
Seminarul a promovat, de asemenea, serviciile sociale de informare şi consiliere, cursurile de limba română, adresate imigranţilor din spaţiul non-UE în municipiul Cluj-Napoca.
La seminar au paticipat 39 de persoane, aparţinând celor 6 comunităţi enumerate mai sus, 6 reprezentanţi ai unor instituţii publice cu responsabilităţi în domeniul migraţiei, 4 reprezentanţi ai unor ONG-uri cu preocupări în domeniul migraţiei, 6 reprezentanţi ai comunităţilor de RTT, români şi RTT. 

 

PREZENTARE COMPLETĂ: Raport Seminar 22 martie 2012 IIT

[widgetkit id=509]

————————————————————————————————————————————————————————————-

Seminar local III "Norme culturale de conduită în spațiul public non-comunitar" (24 mai, 2012)

Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) Filiala Cluj a organizat joi, 24 Mai 2012, între orele 13.00- 16.00, în incinta LICEULUI TEORETIC NICOLAE BALCESCU, Sala Festiva (Etaj 1, Str. Constantei nr.6) Seminarul şi Conferinţa de Presă: „Norme culturale de conduită în spaţiul public non-comunitar” cu participarea următoarelor comunităţi: Tunisia, Maroc, Pakistan, Egipt, Siria, Palestina, Peru, Ecuador, Mexic, Japonia şi Republica Moldova. La eveniment au participat 40 de persoane, majoritatea RTT dar şi reprezentanţi ai instituţiilor publice cu responsabilităţi în domeniul migraţiei, ONG-uri cu preocupări în acest domeniu şi reprezentanţi ai mass-mediei locale. 
 
Acest eveniment a fost astfel conceput pentru a răspunde mai multor obiective şi anume: 
1. Promovarea celor 3 proiecte finanţate din Fondul European de Integrare la nivelul municipiului Cluj-Napoca şi anume: 
– „Asistenţă pentru RTT în România”, implementat la nivel naţional de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie Bucureşti în 13 municipii mari, printre care şi Cluj-Napoca,
– „România interculturală”, implementat la nivel naţional de către Institutul Intercultural Timişoara şi 
– „Cursuri de limbă română şi de orientare culturală”, implementat la nivel naţional de către Institutul Intercultural Timişoara.
2. Evidenţierea sinergiilor dintre cele trei proiecte implementate la nivel local şi eficienţa unui astfel de demers.
 
PREZENTARE COMPLETĂ: Conferinta de presa 24 mai 2012
 
[widgetkit id=514]