Migrant în România Interculturală – MiRI (22 august 2012 – 30 iunie 2013)

 
Proiectul „Migrant în România interculturală” este  implementat de Institutul Intercultural Timişoara în parteneriat cu Liga Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj, Centrul pentru Resurse Civice Constanta, Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor şi Integrare Socială  Bucureşti.
 
Obiectivul general al proiectului este crearea unui mediu intercultural adecvat pentru facilitarea integrării străinilor în România şi pentru întărirea coeziunii sociale, prin menţinerea unor mecanisme de consultare a comunităţilor de străini create prin programele anterioare. Obiectivul general va fi atins prin următoarele obiective specifice ale proiectului: 
 
1. Creşterea gradului de cunoaştere a drepturilor şi obligaţiilor RTT în România, facilitându-se integrarea şi coeziunea socială prin dezvoltarea mecanismului de consultare şi comunicare cu comunităţile de RTT iniţiat în anii anteriori, pe baza implicării în proiect a unui grup de membri ai comunităţilor RTT în calitate de mediatori interculturali.
 
2. Îmbunătăţirea comunicării şi a schimburilor interculturale între comunităţile RTT cu şedere legală în România prin crearea unui mecanism complex al dialogului intercultural:
Realizarea a trei seminarii locale de consultare cu comunităţile de RTT pe an, autorităţi publice cu competenţe în gestionarea fenomenului migraţiei şi reprezentanţi ai societăţii civile la nivel local în 5 localităţi din ţară;
Realizarea unei conferinţe naţionale de consultare cu comunităţile de RTT pe an, autorităţi publice cu competenţe în gestionarea fenomenului migraţiei şi reprezentanţi ai societăţii civile la nivel naţional; 
Realizarea de publicaţii cu informaţii relevante pentru şi despre comunităţile de RTT şi distribuirea acesteia în diferite regiuni din ţară.
Dezvoltarea unui site Internet adresat comunităţilor de RTT în scopul diseminării de informaţii pentru comunităţile de RTT cu şedere legală în România, adecvate cu dimensiunea şi cerinţele comunităţilor de RTT; 
 
3. Contribuirea la asigurarea unei informări mai adecvate a comunităţilor de RTT de către media şi a unei reprezentări non-stereotipe a comunităţilor RTT în mass-media generală, prin organizarea unui curs de formare pentru jurnalişti.