Seminar local II "Culturi dincolo de granițe" (22 martie, 2012)

 
1.Promovarea interculturalităţii între comunităţile de resortisanţi ai ţărilor terţe şi populaţia majoritară; 
2.Dezvoltarea abilităţilor mediatorilor interculturali de gestionare a dialogului cu instituţiile publice şi ONG-urile din domeniul migraţiei, pentru a rezolva mai bine problemele din comunităţile din care provin. 
Seminarul din 22 martie 2012 s-a desfăşurat la Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca, sala 22 între orele 17,00 – 20,00.
Seminarul a fost intitulat: „Culturi dincolo de graniţe” , a fructificat obiceiuri, ritualuri, costume, artizanat, muzică, dansuri şi prezentarea unui scurt istoric despre istoria naţiunii ecuadoriene, tunisiene si din Kazahstan. Au fost prezente la seminar 6 ţări din 3 continente diferite şi anume: Tunisia, Maroc, Palestina, Kazahstan, Ecuador şi Republica Moldova.
Seminarul a promovat, de asemenea, serviciile sociale de informare şi consiliere, cursurile de limba română, adresate imigranţilor din spaţiul non-UE în municipiul Cluj-Napoca.
La seminar au paticipat 39 de persoane, aparţinând celor 6 comunităţi enumerate mai sus, 6 reprezentanţi ai unor instituţii publice cu responsabilităţi în domeniul migraţiei, 4 reprezentanţi ai unor ONG-uri cu preocupări în domeniul migraţiei, 6 reprezentanţi ai comunităţilor de RTT, români şi RTT. 
 

PREZENTARE COMPLETĂ: Raport Seminar 22 martie 2012 IIT

[widgetkit id=509]