Migrant în România Interculturală- MIRI (August 2014-Iunie 2015)

Proiectul Migrant in România interculturală (IF/11.01-04.01/2013) este o continuare a demersurilor pentru integrarea migranţilor iniţiate de Institutul Intercultural Timişoara în 2009. Acest proiect se desfăşoară în perioada septembrie 2012 – iunie 2015 şi este co-finanţat prin Fondul european pentru integrarea resortisanţilor ţărilor terţe, administrat în România de Inspectoratul General pentru Imigrări.

Parteneri:
Institutul Intercultural Timişoara (coordonator)
Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului – Filiala Cluj
Asociaţia ADIS – Bucureşti
Centrul pentru Resurse Civice – Constanţa

Scopul acestui proiect este crearea unui mediu intercultural adecvat pentru facilitarea integrării străinilor în România şi pentru întărirea coeziunii sociale, prin menţinerea unor mecanisme de consultare a comunităţilor de străini create prin programele anterioare.

Prin intermediul proiectelor anterioare desfăşurate în scopul facilitării integrării migranţilor şi realizării unui mecanism de consultare au fost identificate o serie de nevoi, atât ale migranţilor, cât şi ale autorităţilor cu competenţe în domeniu:
necesitatea stabilirii unor relaţii pozitive şi diminuarea distanţei sociale dintre instituţii şi migranţi;
necesitatea existenţei unui cadru organizat, dar în acelaşi timp adaptat din punct de vedere cultural pentru exprimarea problemelor şi nevoilor migranţilor în relaţia cu autorităţile, dar şi pentru comunicarea autorităţilor în relaţia cu migranţii;
necesitatea obţinerii informaţii cât mai diverse şi prin surse mai variate cu privire la oportunităţile de integrare;
necesitatea unui dialog real şi semnificativ între migranţi şi populaţia locală, respectiv autorităţile locale;
existenţa unor oportunităţi de promovare a specificului cultural al comunităţilor de migranţi şi recunoaşterea existenţei acestora în rândul societăţii şi publicului larg;
existenţa unor multiplicatori în rândul comunităţilor, unor persoane resursă care să reprezinte cu succes „vocea" migranţilor în dialog cu autorităţile şi cu societatea civilă;
dezvoltarea capacităţii organizaţiilor de RTT să participe la viaţa socială, culturală şi comunitară;
sensibilizarea mass-media cu privire la fenomenul migraţiei şi formarea jurnaliştilor în scopul transmiterii de informaţii relevante şi ne-stereotipe.

Activităţile principale ale acestui proiect, prin care se va contribui la satifacerea acestor nevoi identificate sunt prezentate în continuare.

Rapoarte Seminarii Locale LADO Filiala Cluj

Raport seminar 26 mai 2015 Cluj-Napoca

Raport seminar 20 februarie 2015 Cluj-Napoca

Raport seminar 18 noiembrie 2014 Cluj-Napoca

Întâlnire cu parlamentarii de Cluj pentru promovarea pachetului de ameliorare legislativă din domeniul migraţiei a avut loc vineri, 20 Februarie 2015. Pe link-ul FACEBOOK puteți viziona și video de prezentare a inițiativelor legislative de către Ana Ludușan: https://www.facebook.com/alishah.alishah/videos/o.203003586497437/10200186213014667/?type=2&theater

gallery

Despre Cursul Intercultural pentru Jurnaliști la Emisiunea Transilvania Policromă- TVR Cluj. Eveniment organizat de către Institutul Intercultural Timișoara. 

 

 

Migrant în România Interculturală – MiRI (22 august 2012 – 30 iunie 2013)

Proiectul „Migrant în România interculturală” este  implementat de Institutul Intercultural Timişoara în parteneriat cu Liga Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj, Centrul pentru Resurse Civice Constanta, Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor şi Integrare Socială  Bucureşti.
 
Obiectivul general al proiectului este crearea unui mediu intercultural adecvat pentru facilitarea integrării străinilor în România şi pentru întărirea coeziunii sociale, prin menţinerea unor mecanisme de consultare a comunităţilor de străini create prin programele anterioare. Obiectivul general va fi atins prin următoarele obiective specifice ale proiectului: 
 
1. Creşterea gradului de cunoaştere a drepturilor şi obligaţiilor RTT în România, facilitându-se integrarea şi coeziunea socială prin dezvoltarea mecanismului de consultare şi comunicare cu comunităţile de RTT iniţiat în anii anteriori, pe baza implicării în proiect a unui grup de membri ai comunităţilor RTT în calitate de mediatori interculturali.
 
2. Îmbunătăţirea comunicării şi a schimburilor interculturale între comunităţile RTT cu şedere legală în România prin crearea unui mecanism complex al dialogului intercultural:
Realizarea a trei seminarii locale de consultare cu comunităţile de RTT pe an, autorităţi publice cu competenţe în gestionarea fenomenului migraţiei şi reprezentanţi ai societăţii civile la nivel local în 5 localităţi din ţară;
Realizarea unei conferinţe naţionale de consultare cu comunităţile de RTT pe an, autorităţi publice cu competenţe în gestionarea fenomenului migraţiei şi reprezentanţi ai societăţii civile la nivel naţional; 
Realizarea de publicaţii cu informaţii relevante pentru şi despre comunităţile de RTT şi distribuirea acesteia în diferite regiuni din ţară.
Dezvoltarea unui site Internet adresat comunităţilor de RTT în scopul diseminării de informaţii pentru comunităţile de RTT cu şedere legală în România, adecvate cu dimensiunea şi cerinţele comunităţilor de RTT; 
 
3. Contribuirea la asigurarea unei informări mai adecvate a comunităţilor de RTT de către media şi a unei reprezentări non-stereotipe a comunităţilor RTT în mass-media generală, prin organizarea unui curs de formare pentru jurnalişti. 

————————————————————————————————————————————————————————————-

România Interculturală (iulie 2011 – iulie 2012)

Proiect coordonat de Institutul Intercultural Timişoara în parteneriat cu Liga Apărării Drepturilor Omului, Filiala Cluj, Asociaţia Centrul pentru Resurse Civice Constanţa, Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor şi Integrare Socială Bucureşti, finanţat de Uniunea Europeană prin programul General Solidaritatea şi gestiunea fluxurilor migratorii. Fondul European de Integrare a Resortisanţilor Ţărilor Terţe.

Perioada de desfăşurare: Iulie 2011- Iunie 2012

Loc de desfăşurare: Bucureşti, Cluj, Constanţa, Iaşi, Timişoara.

Obiectivul general al proiectului este crearea unui mediu intercultural adecvat pentru facilitarea integrării străinilor în România şi pentru întărirea coeziunii sociale prin crearea unor mecanisme de consultare a comunităţilor de străini. (VEZI PREZENTARE COMPLETĂ)