COORDONAREA NAŢIONALĂ A ACŢIUNII DE INTEGRARE A RESORTISANŢILOR ŢĂRILOR TERŢE (RTT) ÎN ROMÂNIA (august 2014 – iunie 2015)

Loc (locuri) de desfăşurare:
 
România, 15 locaţii: Bucureşti (inclusiv Ilfov), Bacău, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş şi Timişoara.
 
Obiectivul general al proiectului:
 
Proiectul sprijină/facilitează integrarea socială, economică şi culturală a resortisanţilor unor ţări terţe  în societatea românească prin asigurarea de informaţii, servicii specifice, oferirea de asistenţă, adaptate nevoilor acestora, şi prin îmbunătăţirea colaborării cu instituţiile cu atribuţii în domeniul integrării RTT în România. 
 
Obiectivele specifice 
 
Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea situaţiei RTT în România prin:
 
Asigurarea de servicii de informare şi consiliere pentru RTT care să răspundă nevoilor lor de integrare.
Sprijinirea migranţilor pentru accesarea serviciilor medicale, educaționale, sociale în România.
Asigurarea de asistenţă materială, servicii medicale, precum şi a altor măsuri de integrare etc pentru categoriile vulnerabile de RTT.
Oferirea de asistență și consiliere în vederea accesării pieței muncii în România.
Îmbunătăţirea cooperării cu instituţiile centrale şi locale cu atribuţii în gestionarea cerinţelor migranţilor.
Promovarea dialogului/cooperării inter-instituţionale în domeniul integrării migranţilor prin organizarea de întâlniri/seminarii/mese rotunde/dezbateri.
 
 
ASISTENŢĂ MATERIALĂ, MEDICALĂ JURIDICĂ ȘI A ALTOR MĂSURI DE INTEGRARE PENTRU RTT CU NEVOI SPECIALE
 
De asistenţă pot beneficia imigranţii din țările NON-UE.
 
Fiecare dosar de asistenţă trebuie însoţit de următoarele documente suport:
 
copie după permisul de şedere al solicitantului;
adeverinţă de venit a solicitantului de asistenţă (de la angajator, de la direcţiile judeţene a finanţelor publice) sau declaraţie pe proprie răspundere a persoanei că nu are venituri;
adeverinţa de salariu a soţiei/soţului, dacă persoana este căsătorită cu un cetăţean român;
trimitere de la medic/raportul medicului specialist pentru beneficiarii care solicită asistenţă medicală;
alte documente din care să reiasă că are nevoie de asistenţă materială/medicală/juridică.
 
Asistenţa oferită poate include: 
 
asistenţă materială precum pachete de hrană, îmbrăcăminte şi încălţăminte, bunuri de uz casnic, bunuri de folosinţă îndelungată, rechizite şcolare etc;
contribuţie la plata chiriei şi a utilităţilor (beneficiarul trebuie să facă dovada că are contract de închiriere, că este luat în spaţiu etc);
plata asigurărilor medicale, decontarea analizelor medicale, medicamente etc;
asistenţă materială pentru soluţionarea unor probleme de natură juridică (ex. legalizare documente, reprezentare în instanţă etc). 
 
Programări asistenţă materială şi medicală: 
 
Mob: 0742.845.810; 0742.685.623
 
În cazul în care aveți nevoie de asistență materială și medicală, vă rugăm să completați formularul de mai jos.

[contact_form]