COORDONAREA NAŢIONALĂ A ACŢIUNII DE INTEGRARE A RESORTISANŢILOR ŢĂRILOR TERŢE (RTT) ÎN ROMÂNIA

resortisantiOrganizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) Misiunea în România, în parteneriat cu Asociaţia Serviciul Apel desfăşoară în perioada august 2014 – iunie 2015 proiectul „Coordonarea naţională a acţiunii de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT)  în România” (nr. contract IF/11.01-01.01/2013).

Proiectul beneficiază de finanţare din partea Uniunii Europene prin intermediul Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI)– Ministerul Administraţiei şi Internelor, în cadrul Fondului European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, Programul Anual 2013. 

Obiectivul proiectului

Proiectul își propune:

– să sprijine, prin intermediul a 15 centre de informare și consiliere, integrarea socială, economică şi culturală a resortisanţilor unor ţări terţe în societatea românească prin asigurarea de informaţii, servicii specifice, oferirea de asistenţă, adaptate nevoilor acestora.

– să îmbunătăţească colaborarea cu instituţiile/autoritățile centrale și locale cu atribuţii în domeniul integrării străinilor în România.

(VEZI PREZENTAREA COMPLETĂ)

————————————————————————————————————————————————————————————-

COORDONAREA NAŢIONALĂ A ACŢIUNII DE INTEGRARE A RESORTISANŢILOR ŢĂRILOR TERŢE (RTT) ÎN ROMÂNIA (august 2012 – iunie 2013)

Loc (locuri) de desfăşurare:
România, 15 locaţii: Bucureşti (inclusiv Ilfov), Bacău, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş şi Timişoara.
 
Obiectivul general al proiectului:
Proiectul sprijină/facilitează integrarea socială, economică şi culturală a resortisanţilor unor ţări terţe  în societatea românească prin asigurarea de informaţii, servicii specifice, oferirea de asistenţă, adaptate nevoilor acestora, şi prin îmbunătăţirea colaborării cu instituţiile cu atribuţii în domeniul integrării RTT în România. 
 
Activităţi
Activitatea 1 Informarea şi consilierea RTT 
Activitatea 2 Facilitarea accesului RTT la sistemul educaţional şi la servicii medicale
Activitatea 3 Înscrierea RTT la cursuri vocaţionale
Activitatea 4 Asigurarea de asistenţă materială, medicală, juridică şi a altor măsuri de integrare pentru RTT cu nevoi speciale
Activitatea 5 Facilitarea comunicării interinstituţionale – crearea portalului internet.
 
 
————————————————————————————————————————————————————————————-

ASISTENŢĂ PENTRU RESORTISANŢI AI UNOR ŢĂRI TERŢE (RTT) ÎN ROMÂNIA

Obiectivul general al proiectului 
Proiectul sprijină integrarea resortisanţilor unor ţări terţe (RTT) în societatea românească prin asigurarea de asistenţă şi servicii specifice, adaptate nevoilor acestora, şi prin consolidarea capacităţii instituţiilor responsabile de a gestiona mai eficient cerinţele specifice ale RTT. 
 
Obiectivele specifice 
Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea situaţiei RTT prin asigurarea de asistenţă personalizată, gestionată pe cazuri individuale:
Îmbunătăţirea situaţiei RTT în ce priveşte accesarea de către aceştia a pieţei muncii din România, prin facilitarea înscrierii acestora la cursuri vocaţionale.
Îmbunătăţirea situaţiei RTT în ce priveşte accesarea de către aceştia a serviciilor medicale în România, prin furnizarea de informaţii şi asistenţă individualizată.
Asigurarea de servicii medicale, psihologice şi de reabilitare pentru RTT cu nevoi specifice.
Asigurarea de asistenţă materială pentru RTT cu nevoi speciale/ persoane vulnerabile.
Asigurarea de servicii de informare şi consiliere pentru RTT răspunzând nevoilor lor de integrare.
 
 
————————————————————————————————————————————————————————————-

 
Proiectul este implementat de către Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) – Misiunea în România în colaborare cu 13 ONG-uri din ţară şi este finanţat din Fondul European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe. Proiectul s-a desfăşurat în perioada 1 iunie 2010 – 31 mai 2011, bucurându-se de succes, va fi finanţat şi în perioada 2011-2012. 
Proiectul îşi propune să contribuie la integrarea străinilor cu şedere legală pe teritoriul României, prin înfiinţarea a 15 Centre de Informare pentru Străini în: Bucureşti/Ilfov, Bacău, Braşov, Buzău, Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Suceava, Tg Mureş şi Timişoara. 
 
Centrul de Informare pentru Străini din oraşul Cluj-Napoca este coordonat de către Liga Apărării Drepturilor Omului, Filiala Cluj. În calitatea sa de colaborator în cadrul acestui proiect, LADO Cluj, va pune la dispoziţia străinilor informaţii adaptate nevoilor lor privind drepturile pe care le au în România, respectiv: dreptul la un loc de muncă, dreptul la o locuinţă, dreptul la asistenţă medicală, asistenţă socială şi asigurări sociale, dreptul la educaţie, dreptul la servicii de acomodare culturală şi învăţarea limbii române; în vederea facilitării accesului nediscriminatoriu la servicii şi bunuri publice.
 
CIS Cluj a organizat diverse conferinţe de informare şi evenimente culturale adresate resortisanţilor ţărilor terţe (migranţilor din spaţiul non-comunitar) precum: Migraţie şi Drepturile Omului, Dreptul de şedere şi educaţie în UE pentru studenţii din ţările terţe, Încadrarea în muncă a studenţilor din Republica Moldova, Gala Voluntarilor RTT. 
 
FIND YOUR PLACE IN ROMANIA (DOC. Power Point)
 
 
————————————————————————————————————————————————————————————-