Liga Apararii
Drepturilor Omului,
Filiala Cluj

Prelungirea înscrierilor pentru cursurile de Limba Română și Orientare Culturală

Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) filiala Cluj anunță prelungirea deadline-ului pentru înscrieri pentru cursurile de Limba Română și orientare culturală până pe data de 23.01.2017.
Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) filiala Cluj, în parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală (DASM) Cluj-Napoca, Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială (ASSOC) Baia Mare şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) – Biroul în România, implementează în perioada mai 2016 – mai 2017 proiectul „MigraNet – Reţeaua Regională pentru Integrarea Migranţilor” – cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul National – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare (FAMI/15.03.04).
În cadrul acestui proiect am prevăzut și organizarea de cursuri gratuite de limba română și orientare culturală pentru beneficiarii de protecție (refugiați, protecție subsidiară și protecție temporară), respectiv resortisanți ai țărilor terțe (viză de studii, muncă, reîntregirea familiei etc) din regiunea de implementare a proiectului.

Contact: Toth Anita
Consilier activități educativ recreaționale
Email: atoth93@yahoo.com

share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on TumblrDigg thisPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone
Posted in STIRI LADO