Liga Apararii
Drepturilor Omului,
Filiala Cluj

Drepturile migranților sub lupa Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) filiala Cluj

Problematica migranților este atent analizată prin intermediul unui amplu proiect. Astfel, Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) filiala Cluj, în parteneriat cu Institutul Intercultural Timișoara (IIT) și Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației (CSCM) , desfăşoară în perioada decembrie 2016 – decembrie 2017 etapa 1 a proiectului „Centrul Român de Cercetare a Migrației, CRCM”. Este vorba de un proiect finanţat prin Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare (FAMI/16.01.01).
Specialiștii de la Cluj spun că proiectul își propune crearea unui nou cadru conceptual de documentare si informare, şi a unor noi instrumente de cercetare privind studiul proceselor de integrare a beneficiarilor de protecţie internaţională (BP) şi a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în societatea românească prin înfiinţarea Centrului Român de Cercetare a Migraţiei – CRCM.
Totodată există un grup țintă care este format din beneficiarii unei forme de protecţie (BP) în România (refugiați, protecție subsidiară, temporară) dar și din imigranţii la nivel general folosind focus grupuri, dezbateri tematice, interviuri, chestionare dar și instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul imigraţiei.
Echipa coordonatoare a proiectului explică faptul că mai este și un grup ţintă secundar al proiectului este reprezentat de experţi din instituţii publice: Ministerul Educaţiei (ISJ-uri), Ministerul Muncii (AJOFM-uri, primării, AJPIS-uri), ministerul Sănătăţii (CAS-uri), Autoritatea Naţională pentru cetăţenie, selectaţi pentru sprijinirea elaborării, completării şi actualizării bazei de date şi a platformei, şi sprijinirea cercetării propuse prin proiect. Se adaugă specialişti, masteranzi şi doctoranzi din 5 facultăţi din: Bucureşti, Cluj, Timişoara, Iaşi, Constanța constant angrenaţi în procesul de cercetare pentru sprijinirea în elaborarea/ actualizarea bazei de date şi a platformei, selectaţi din următoarele specializări: sociologie, drept, politologie, economie, psihologie, IT, selectaţi cu call de competenţe. Din acealși grup țită fac parte voluntari din cele 5 regiuni de migraţie din România recrutaţi din personalul de implementare al proiectelor de integrare sau din instituţii publice locale cu responsabilităţi în domeniul integrării imigraţiei, selectaţi cu call de competenţe pentru sprijinirea procesului de cercetare.

citeste articol

Posted in STIRI LADO