Liga Apararii
Drepturilor Omului,
Filiala Cluj

Dezbatere publică – Consiliul Civic Local Cluj-Napoca

CONSILIUL CIVIC LOCAL CLUJ a organizat în 21 noiembrie 2012 dezbaterea publică lunară în Sala de sticlă a Primăriei, începând cu orele 17,00. 

La dezbatere au participat: 
Iosif Pop, fondator al Consiliului Civic Local, reprezentant a Societăţii Romane de Cancer, 
Ioan Constantinescu, vicepreşedinte Camera de Comerţ si Industrie Cluj, 
Carmen Ciornei, Şef  serviciu Protecţie socială şi medicală din cadrul Primăriei Cluj-Napoca
Isaia Maghear, expert în protecţia mediului,
Mihaela Beu, expert în protecţia mediului, 
Petre Ungureanu, Universitatea Tehnica Cluj,
Viorel Feldrihan, Agenţia Naţională, împotriva Traficului de Persoane, Ministerul Afacerilor Interne, 
Ioana Borza, consilier local PNL-USL,
Ana Luduşan, preşedintă Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO), filiala Cluj,
Emanoil Tudose, urbanist,
Roxana Bâlc, Organizaţia Naţională, Cercetaşii României,
Olga Stanciu, AFA- JOLIDON Cluj,
Daniela Cervinschi, director de proiect LADO filiala Cluj, 
Augustin Zeriu, Forumul Civic Cluj,
Nicolae Grosu, Fundaţia Protecţia socială,
Pompiliu Manea, TEMCO, România,
Marius Berescu, Support for Youth Development, 
Adrian Mleşniţe, Support for Youth Development,
Sârbu Mariana, intern, LADO filiala Cluj,
Cristian Moldovan,
Laura Panait,
Alin-Valentin Bratu,
Carolina Sclifos, intern LADO filiala Cluj,
Marcela Mihăiluţă, intern LADO filiala Cluj, 
 
Dezbaterea a fost moderată de Ana Luduşan care în deschidere a prezentat ordinea de zi. 
Secţiunea- Direcţii prioritare de intervenţie în politicile publice propuse de Consiliul Civic Local parlamentarilor de Cluj  a fost prezentată de Iosif Pop, fondatorul Consililul Civic Local.
  
Cele 10 direcţii de intervenţie în politicile publice au fost identificate printr-o consultare la nivel naţional menţionează domnul Iosif Pop iar cele mai importante dintre acestea sunt: 
 
1. Învăţământul în România, şansă sau neşansă,
2. Agricultura, miză pentru dezvoltarea durabilă,
3. Sistemul de sănătate, Public-privat, 
4. Regionalizarea.
 
Pentru toate cele 10 direcţii de intervenţie vor fi adresate întrebări candidaţilor la parlamentare şi vor fi rugaţi să răspundă în scris. Cele mai bune răspunsuri vor fi dezbătute public.  
 
Domnul Iosif Pop propune spre aprobarea organizarea unei dezbateri publice cu candidaţii de Cluj la parlamentare în data de 28 noiembrie 2012 începând cu ora 11,00 la Casa de Culturaă a Studenţilor, sala Europa. Se estimează că vor fi prezenţi peste 10% dintre candidaţii la parlamentare. Consiliul Civic Local oferă o bună oportunitate candidaţilor să îşi promoveze propriile programe dar şi să le adapteze în conformitate cu nevoia cetăţenilor. 
 
Facultatea de Ştiinţe Politice şi Adminsitrative, mandatată de Primăria municipiului Cluj-Napoca  să elaboreze Strategiei de Dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca înaintează o propunere de parteneriat spre Consiliul Civic Local pentru implicare membrilor acestuia în elaborarea strategiei. Domnul Iosif Pop supune atenţie membrilor Consiliului Civic această propunere. Marius Berescu, reprezentant al „Support for Youth Development” doreşte să se implice împreună cu alţi tineri în elaborarea strategiei. 
 
La dezbatere Domnul Emanoil Tudose afirmă că nu există regionalizare până nu suntem în stare să construim o şcoală sau o grădiniţă, cu alte cuvinte nu există regionalizare fără alocare financiară care să susţină deciziile luate la nivel local şi regional. 
 
Domnul Ioan Constantinescu, propune două teme pentru dezbaterea cu candidaţii la parlamentare şi anume:
1. Ce primează în atitudinea politică a parlamentarului? Decizia partidului sau decizia electoratului?
2. Parlamentari aleşi să organizeze odată la şase luni întâlniri cu cetăţenii.
Domnul Augustin Zeriu afirmă că nu crede în civismul de birou, crede în civismul din uşă în uşă. .  
    
1. Secţiunnea – Bunăstare şi responsabilitate cetăţenească – Clujul în avangarda politicilor europene de coeziune socială este prezentată de Ana Luduşan, preşedinta LADO filiala Cluj şi Carmen Ciornei, şefa Departamentului de Asistenţă Socială şi Medicală a Primăriei municipiului Cluj-Napoca. 
 
Doamna Ana Luduşan prezintă proiectul: “Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii sociale active”, proiect POSDRU 2007-2013, iniţiat de Consiliul Europei în trei ţări precum Franţa, Italia şi România, având la bază metodologia Spirall, prin care se arată că elaborarea politicilor publice trebuie să înceapă de la consultarea cetăţenească. Rezultatele proiectului arată că municipul Cluj-napoca este diferit de celelalte 7 municipii de implementare din România prin faptul că răspunsurile cetăţenilor la întrebarea: “Ce aţi face pentru dvs. şi pentru alţii pentru a avea o viaţă bună” se încadrează în familia de răspunsuri: “Atitudini şi iniţiative private”, cu alte cuvinte ei spun: Dacă guvernanţii nu ne ajută să avem o viaţă bună, suntem în stare să ne-o facem singuri. 
 
Alt merit al clujenilor este acela că ei au format în cadrul proiectului un Grup Local de Acţiune format din:
 
– 2 parteneri instituţionali (Departamentul de Protecţie Socială şi Medicală al Primăriei Cluj-Napoca şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj din cadrul Consiliului Judeţean Cluj), 
– 2 sindicate puternice (Sindicatul Cartel Alfa judeţul Cluj şi Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar), 
–  Consulul onorific al Franţei la Cluj,
–  Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, 
– 7 persoane fizice din care 3 experţi în următoarele domenii: protecţia mediului, finanţe-bănci, strategii de dezvoltare, 
– 11 organizaţii neguvernamentale dintre care 3 ale patronilor şi meşteşugarilor.
 
Grupul Local de Acţiune a co evaluat politicile publice locale şi a identificat 7 direcţii de acţiune şi anume:
 
1. Promovarea Voluntariatului 
2. Relaţii cu şi între instituţii şi organizaţii
3. Crearea locurilor de muncă pentru sporirea puterii de cumpărare şi reducerea excluziunii
4. Sănătate/stil de viaţă sănătos
5. Mediu
6. Promovarea tinerilor
7. Valorificarea şi promovarea talentului
 
Cele 7 direcţii de acţiune au stat la baza elaborării Planului Local de Acţiune prin care au fost identificare 32 de idei de proiecte. Planul Local de Acţiune este ataşat Comunicatului de presă, unde pot fi consultate cele 32 de idei de proiecte. Dintre cele 32 de idei de proiecte două au fost depuse pentru finanţare la Fondul Elveţian sesiunea iulie 2012 şi sunt în curs de evaluare. 
 
Carmen Ciornei a prezentat modelul de inserţie socială multipartit. În cadrul proiectului au fost făcute două excursii de studiu, unul la Paris şi altul la Mulhouse în Franţa unde echipa din România a văzut şi a studiat 12 modele de inserţie socială. 
 
Modelul multipartit constă în faptul că există trei părţi care colaborează pentru a reda demnitatea celor care sunt marginalizaţi sau trăiesc în sărăcie. Cele trei părţi implicate sunt: persoane marginalizate sau sărace, consilieri locali şi psihologi sau asistenţi sociali. Consilierii locali, asistenţii sociali şi psihologii lucrează pe durata unui an cu persoanele dezavantajate pentru a le reda demnitatea şi încrederea în forţele lor. De cele mai multe ori rezultatul este că persoanele dezavantajate îşi găsesc un loc de muncă şi îşi administrează mai bine viaţa. 
 
La dezbatere Domnul Petre Ungureanu propune ca autorităţile române şi cele franceze să colaboreze mai eficient pentru integrarea romilor care cerşesc în oraşele din Franţa. O altă propunere extrem de valoroasă este aceea că statul român trebuie să rezolve problema nu numai a hemoragie de inteligenţă tânără, dar şi să ofere slujbe bune tinerilor care se formează la universităţi prestigioase din lume şi care sunt întâmpinaţi de autorităţi cu sloganul: „Eşti prea pregătit, nu am ce să îţi dau de lucru”. 
 
Domnul Nicolae Grosu propune următoarele:
 
Politicienii, de la consilieri locali la parlamentari, să fie obligaţi să urmeze cursuri de management politic şi administrativ,
Parlamentarii şi consilierii locali când lipsesc de la şedinţe să li se suspende indemnizaţia de şedinţă.  
 
Autor: Ana Luduşan; Marcela Mihailuţa, Carolina Sclifos
 
Mai multe informații despre eveniment: Plan de actiune GLA Cluj-Napoca
 
(GALERIE FOTO)
[widgetkit id=898]
Posted in EVENIMENTE Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,