LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI, având sigla LADO, este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, de utilitate publică şi a fost înfiinţată la data de 1 ianuarie 1990.

LADO filiala Cluj a dobândit personalitate juridică în 2003 şi de atunci are capacitate autonomă de implementare a proiectelor. LADO România este membră a Federaţiei Internaţionale a Drepturilor Omului (FIDH) cu sediul la Paris din 1995. FIDH are rol de observator la Consiliul Europei şi la Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi de pe lângă ONU.

Scopul nostru este apărarea prin toate mijloacele legale a persoanelor lezate în drepturile lor civile, politice, economice, sociale şi culturale, de către oricine şi sub orice formă şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Principalele obiective:

 1. – Sprijinirea şi responsabilizarea cetăţenilor în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor pe care le au, intervenind pe lângă conducerea Statului, Parlament, Guvern şi alte Autorităţi Publice pentru respectarea principiilor democratice, repararea nedreptăţilor, stoparea abuzurilor şi combaterea discriminării;
 2. – Promovarea idealurilor privind drepturile şi libertăţilor fundamentale ale omului, prin toate mijloacele legale, informând opinia publică din ţară şi străinătate despre încălcarea drepturilor omului de către autorităţile statului şi despre erorile judiciare de care a luat cunoştinţă;
 3. –  Influenţarea opiniei publice şi a autorităţilor statului privind respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi principiile democraţiei.

Suntem activi pe următoarele domenii:

 1. Servicii de informare și consiliere juridică gratuită pentru cetățeni cu accent pe restituirea proprietății  confiscate de regimul comunist și alte domenii de încălcare a drepturilor omului: 1998-prezent;
 2. Furnizare de expertiză împreună cu APADOR –CH și Centrul de Resurse Juridice pentru elaborarea legilor anticorupție, (legea conflictului de interese pentru demnitarii publici) 2000-2002;
 3. Furnizare de expertiză pentru promovarea legilor privind transparența decizională în instituții publice centrale și locale împreună cu Centrul de Resurse Jurdice, 2002-2005;
 4. Formarea functionarilor publici din primării pe cod de conduită (atitudine profesionistă și preietenoasă față de cetățenii români și străni), 2005-2006;
 5. Formarea jurnaliștilor pe drepturile omului cu accent pe restituirea proprietății confiscate de regimul comunist, 2007-2008;
 6. Formarea mediatorilor pentru comunități dezavantajate, 2008-2009;
 7. Servicii de informare, consiliere și sprijin material pentru migranți (resortisanți ai țarilor terțe), 2010 – prezent;
 8. Servicii de informare, consiliere si sprijin material pentru refugiați, 2015 – prezent;
 9. Proeicte de promovare a mecanismelor de integrare (facilitarea dialogului între instituțiile publice cu responsabilități în domeniul migrație, alți actori relevanți și membrii comunităților de migtranți), 2010-2017;
 10. Membrii fondatori ai Consiliului Civic, consiliu_civic_cluj@yahoo.com, http://consiliulciviclocal.ro/membrii-ccl/ , platformă de monitorizare a deciziilor publice pentru Cluj-Napoca – 2003 – prezent;
 11. Colaborator în proiectul de formare a competențelor pe Bugetare participativă la Cluj-Napoca (participarea cetățenilor la elaborarea deciziilor publice): 2013-2014;
 12. Furnizare de expertiză în proiecte de promovare a economiei sociale, a consumului responsabil și a comerțului echitabil impreună cu Institutul Intercultural Timișoara, 2010-2012;
 13. Proiect de responsabilizare a autorităților locale pentru conservarea mediului și a utilizării banilor publici în proiecte de infrastructură rurală: 2014-2015.