antet

CRCM – Centrul Român de Cercetare a Migrației

Descrierea proiectului

 

Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) filiala Cluj, în parteneriat cu Institutul Intercultural Timișoara (IIT) și Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației (CSM) , desfăşoară în perioada decembrie 2016 – decembrie 2017 etapa 1 a proiectului „Centrul Român de Cercetare a Migrației, CRCM”, finanţat prin Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare (FAMI/16.01.01).

 

Proiectul își propune crearea unui nou cadru conceptual de documentare si informare, şi a unor noi instrumente de cercetare privind studiul proceselor de integrare a beneficiarilor de protecţie internaţională  (BP) şi a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în societatea românească prin înfiinţarea Centrului Român de Cercetare a Migraţiei – CRCM.

 

Grupul ţintă principal al proiectului este reprezentat de:

–   Beneficiarii unei forme de protecţie (BP) în România (refugiați, protecție subsidiară, temporară);

–   Imigranţii la nivel general folosind focus grupuri, dezbateri tematice, interviuri, chestionare, etc;

–   Instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul imigraţiei.

 

Grupul ţintă secundar al proiectului este reprezentat de:

 • Experţi din instituţii publice: Ministerul Educaţiei (ISJ-uri), Ministerul Muncii (AJOFM-uri, primării, AJPIS-uri), ministerul Sănătăţii (CAS-uri), Autoritatea Naţională pentru cetăţenie, selectaţi pentru sprijinirea elaborării, completării şi actualizării bazei de date şi a platformei, şi sprijinirea cercetării propuse prin proiect;
 • Specialişti, masteranzi şi doctoranzi din 5 facultăţi din: Bucureşti, Cluj, Timişoara, Iaşi, constant angrenaţi în procesul de cercetare pentru sprijinirea în elaborarea/ actualizarea bazei de date şi a platformei, selectaţi din următoarele specializări: sociologie, drept, politologie, economie, psihologie, IT, selectaţi cu call de competenţe;
 • Voluntari din cele 5 regiuni de migraţie din România recrutaţi din personalul de implementare al proiectelor de integrare sau din instituţii publice locale cu responsabilităţi în domeniul integrării imigraţiei, selectaţi cu call de competenţe pentru sprijinirea procesului de cercetare;
 • Reprezentanţi ai autorităţilor publice pregătiți să formeze la rândul lor personalul din instituţii, ONG-uri, alţi actori relevanţi în abilităţi de utilizare a platformei de măsurare a integrării;
 • Accesarea bazei de date va fi realizată în scop de studiu, iar experţii din instituţii publice centrale şi locale vor utiliza baza de date pentru documentare, analiză, sprijin pentru elaborarea rapoartelor sectoriale, a rapoartelor transversale, a strategiilor locale, regionale şi la nivel naţional de integrare a imigraţiei;
 • Universităţi din România (Bucureşti, Cluj, Constanţa, Iaşi, Timişoara), participante în proiect prin institutele sau cercetătorii implicaţi în proiect, şi încă cel puţin 5 universități, cercetători sau instituţii ale statului cu competente pe migraţie implicaţi ca parteneri în sprijinirea proiectului pe parcursul implementarii lui;
 • Universităţi şi Institute de Cercetare din Uniunea Europeană prin platforma de comunicare în limba engleză;
 • Mass-media la nivel naţional şi internaţional;
 • Studenţi români şi străini, inclusiv masteranzi şi doctoranzi, prin site-ul cu informaţii relevante în limba engleză şi română;
 • ONG-urile din România cu preocupări în domeniu.

 

Principalele activități și rezultate ale proiectului sunt:

 • Crearea Centrului Român de Cercetare a Migrației – CRCM respectiv 5 Filiale de cercetare în București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Timișoara, active
 • Crearea rețelei de voluntari în domeniul cercetării
 • Crearea unei platforme de măsurare a nivelului de integrare a BP și RTT
 • Crearea bazei de date privind integrarea generatoare de statistici
 • Pregătirea a personalului din instituții publice pentru utilizarea platformei
 • Asigurarea vizibilității proiectului prin : afișe și pliante, site-ul proiectului, deplasări și conferințe internaționale, publicații în presă (articole, interviuri, etc.), comunicate de presă etc.

pdf