resortisanti

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) Misiunea în România desfăşoară în perioada August 2014 – Iunie 2015 proiectul „Coordonarea naţională a acţiunii de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT)  în România” (nr. contract IF/11.01-01.01/2013).

Proiectul beneficiază de finanţare din partea Uniunii Europene prin intermediul Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI)– Ministerul Administraţiei şi Internelor, în cadrul Fondului European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, Programul Anual 2013. 

Obiectivul proiectului

Proiectul își propune:

  1. să sprijine, prin intermediul a 15 centre de informare și consiliere, integrarea socială, economică şi culturală a resortisanţilor unor ţări terţe în societatea românească prin asigurarea de informaţii, servicii specifice, oferirea de asistenţă, adaptate nevoilor acestora.

  1. să îmbunătăţească colaborarea cu instituţiile/autoritățile centrale și locale cu atribuţii în domeniul integrării străinilor în România.

Beneficiarii proiectului:

      (a) beneficiarii principali ai proiectului

  • străinii din state non-UE cu ședere legală în România.

      (b) beneficiarii secundari:

  • organizaţii, autorităţi şi instituţii centrale şi locale care lucrează cu migranţi şi gestionează serviciile disponibile pentru aceştia în România.

  • comunitățile locale.

  • mass-media.

Seminar Integrarea străinilor în România-bune practici, provocări și soluții 26-27 Mai 2015 Cluj-Napoca în cadrul proiectului Coordonarea națională a acțiunii de integrare a resortisanților țărilor terțe RTT în România IF/11.01-01.01/2013

 

 Materiale preluate de la Ora de Știri: http://oradecluj.oradestiri.ro/participantii-la-conferinta-pe-teme-de-integrare-migrantilor-au-cerut-sprijin-pentru-locuri-de-munca/#.VW1X3c_tmkpgallery

Pentru a vedea contactele CIS-ului din oraşul tău accesaţi site-ul oficial al proiectului: http://www.romaniaeacasa.ro/index.php/ro/centre-informare-straini

Programări asistenţă materială şi medicală: 

Mob: 0742.685.623

[contact_form]