Liga Apararii
Drepturilor Omului,
Filiala Cluj

Conferinta de inchidere a proiectului

ANTET SIMCIS

 

„CRCM – Centrul Român de Cercetare a Migrației”

FAMI/16.01.01

Conferinta de închidere a proiectului

Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) filiala Cluj, în parteneriat cu Institutul Intercultural Timișoara (IIT) și Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației (CSM) , desfăşoară în perioada decembrie 2016 – decembrie 2017 etapa 1 a proiectului „Centrul Român de Cercetare a Migrației, CRCM”, finanţat prin Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare (FAMI/16.01.01).

Proiectul își propune crearea unui nou cadru conceptual de documentare si informare, şi a unor noi instrumente de cercetare privind studiul proceselor de integrare a beneficiarilor de protecţie internaţională  (BP) şi a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în societatea românească prin înfiinţarea Centrului Român de Cercetare a Migraţiei – CRCM.

În acest context, Conferința de închidere a proiectului a avut loc la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC), Str. Minerilor, nr. 85, sala T1, Cluj – Napoca. Au fost prezente comunitățile de migranți, echipa proiectului și reprezentanți ai instituțiilor publice.

Aceată Conferință a avut ca scop prezentarea particularităților proiectului CRCM – Centrul Român de Cercetare a Migrației”, rolul proiectului în contextul integrării migranților în România; prezentarea principalelor rezultate ale proiectului: indexul de integrare a migranților și platforma de colectare a datelor (Online) și chestionarele aplicate migranților; prezentarea succeselor din cadrul cursurilor de formare realizate la Cluj, Timișoara, Iasi, Constanța și București și a Conferinței Internaționale; prezentarea etapei următoare de proiect, în concret ceea ce se modifică față de prima etapă și ceea ce am observat că e benefic pentru implementarea proiectului în decursul acestui an de desfășurare.

Redactat                                                                                              Aprobat

Toth Anita                                                                                           Ionela Răcătău

Asistent proiect                                                                                   Coordonator proiect

21.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in STIRI LADO