Liga Apararii
Drepturilor Omului,
Filiala Cluj

Comunicat de presa – Curs de formare CLUJ

ANTET SIMCIS

 

Comunicat de presă

CRCM – Centrul Român de Cercetare a Migrației

 

Cursuri de formare la CLUJ – Napoca

 

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, UBB,

 Str. Minerilor nr. 85, sala T2

6 – 7 Noiembrie 2017

 

Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) filiala Cluj, în parteneriat cu Institutul Intercultural Timișoara (IIT) și Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației (CSCM) , desfăşoară în perioada decembrie 2016 – decembrie 2018 proiectul „CRCM – Centrul Român de Cercetare a Migrației”, finanţat prin Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare (FAMI/16.01.01).

Proiectul își propune crearea unui nou cadru conceptual de documentare si informare, şi a unor noi instrumente de cercetare privind studiul proceselor de integrare a beneficiarilor de protecţie internaţională  (BP) şi a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în societatea românească prin înfiinţarea Centrului Român de Cercetare a Migraţiei – CRCM.

În vederea completării de date relevante cu privire la particularitățile migrației în România în sistemul de date centralizat creat prin intermediul proiectului – Platforma Online – LADO filiala Cluj organizează o serie de cursuri de formare pentru reprezentanții instituțiilor publice (Inspectoratul Școlar Județean, Inspectoratul de Poliție Județean, Casa de Asisgurări de Sănătate, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și Serviciile pentru Imigrări Județene) în funcție de regiunile de migrație – Regiunea 1 (CRCPSA București; CRCPSA Giurgiu), Regiunea 2 (CRCPSA Galați), Regiunea 3 (CRCPSA Rădăuți), Regiunea 4 (CRCPSA Șomcuta Mare), Regiunea 5 (CRCPSA Timișoara).

 

Aceste cursuri au ca și obiectiv identificarea unor strategii de colaborare interinstituțională, prezentarea Platformei, utilizarea platformei de către fiecare reprezentant prezent și încărcarea datelor obținute, înțelegerea necesității unei astfel de centralizări a datelor, prezentarea rolului instituțiilor publice în realizarea mecanismelor de integrare a migranților, prezentarea Indexului de Integrare a Migranților și a dimensiunilor cuprinse în elaborarea lui, prezentarea instrumentului de culegere a datelor de la comunitățile de migranți din cele 5 regiuni de integrare, descrierea Platformei Online, aspecte tehnice și de conținut; rolul platformei online și a implicării instituțiilor publice în completarea datelor, înțelegerea factorilor legislativi și a tendințelor de migrație (în timp și actuale), exerciții practice de utilizare a platformei și familiarizarea cu Platforma Online.

 

Participanții, cercetătorii și lectorii invitați au o experiență vastă în domeniul integrării pe diverse dimensiuni, precum: muncă, sănătate, educație, aspecte legislative etc. Astfel, prin intervențiile lor vor evidenția bunele practici identificate pe plan național și internațional și vor sublinia importanța cercetării în domeniul migrației în România, necesitatea includerii realității sociale a migranților BP și RTT din România în cercetări și baze de date internaționale, necesitatea creării unor instrumente de culegere a datelor care să permită abordări comparative la nivelul celor 5 regiuni de integrare din țară, precum și importanța identificării unor abordări uniforme privind integrarea în România în rândul instituțiilor și organizațiilor cu competențe în domeniul migrației.

 

Primul curs de formare va avea loc în Regiunea 4, la Cluj – Napoca, Facultatea de Științe Politice, Administrive și ale Comunicării (FSPAC), din cadrul Universității Babeș-Bolyai, strada Minerilor, nr. 85, sala T2 unde vor fi prezenți reprezentanţi ai instituţiilor publice invitate din Cluj, Sibiu, Targu Mureș. Baia Mare, Sălaj etc.

 

Persoane de contact pentru informatii suplimentare despre proiect şi activităţi:

Ionela Răcătău – coordinator proiect, ionela_racatau@yahoo.com, 0747419986

Toth Anita – asistent proiect, 93atoth@gmail.com, 0741925813

 

 

Posted in STIRI LADO