Liga Apararii
Drepturilor Omului,
Filiala Cluj

Comunicat de presă CRCM – Centrul Român de Cercetare a Migrației

logo

Strada General Traian Moșoiu, nr. 71 Cluj – Napoca (FSPAC)
5 – 6 Septembrie 2017

Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) filiala Cluj, în parteneriat cu Institutul Intercultural Timișoara (IIT) și Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației (CSCM) , desfăşoară în perioada decembrie 2016 – decembrie 2018 proiectul „CRCM – Centrul Român de Cercetare a Migrației”, finanţat prin Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare (FAMI/16.01.01).
Proiectul își propune crearea unui nou cadru conceptual de documentare si informare, şi a unor noi instrumente de cercetare privind studiul proceselor de integrare a beneficiarilor de protecţie internaţională (BP) şi a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în societatea românească prin înfiinţarea Centrului Român de Cercetare a Migraţiei – CRCM.

În contextul proiectului, organizarea Conferinței Internaționale are ca scop: identificarea unor strategii de comunicare și colaborare interinstuțională în vederea completării de date relevante cu privire la particularitățile migrației în România în sistemul de date centralizat creat prin intermediul proiectului – Platforma Online; prezentarea Indexului de Integrare a Migranților și dimensiunile de integrare aferente; prezentarea modalităților de culegere a datelor în vederea obținerii unei imagini generale cu privire la procesul de integrare în România și la realitățile comunităților de migranți; prezentarea modulelor de integrare Europene cu accent pe evidențierea abordărilor privind integrarea prin muncă și învățarea limbii gazdă utilizate în țări precum: Germania, Italia, Polonia, Suedia; prezentarea rolului mediului academic în studierea incluziunii sociale a migranților; prezentarea responsabilităților serviciilor publice de asistență socială privind integrarea; descrierea generală a platformei online.

Participanții, cercetătorii și lectorii invitați au o experiență vastă în domeniul integrării pe diverse dimensiuni, precum: muncă, sănătate, educație, aspecte legislative etc. Astfel, prin intervențiile lor vor evidenția bunele practici identificate pe plan național și internațional și vor sublinia importanța cercetării în domeniul migrației în România, necesitatea includerii realității sociale a migranților BP și RTT din România în cercetări și baze de date internaționale, necesitatea creării unor instrumente de culegere a datelor care să permită abordări comparative la nivelul celor 5 regiuni de integrare din țară, precum și
importanța identificării unor abordări uniforme privind integrarea în România în rândul instituțiilor și
organizațiilor cu competențe în domeniul migrației.

Conferința va avea loc la Facultatea de Științe Politice, Administrive și ale Comunicării (FSPAC), din
cadrul Universității Babeș-Bolyai, strada General Traian Moșoiu, nr. 71, unde vor fi prezenți toți
partenerii proiectului, Centrul pentru Studiul Comparat al Migratiei (CSCM), Cluj-Napoca și Institutul
Intercultural Timișoara (IIT), respectiv sunt invitaţi membri ai comunităţilor de migranți, reprezentanţi ai
instituţiilor publice, reprezentanți ai angajatorilor naționali și internaționali, mass media și reprezentanţi ai
ONG-urilor cu preocupări în domeniul migraţiei şi drepturilor omului.
Persoane de contact pentru informatii suplimentare despre proiect şi activităţi:

Ionela Răcătău – coordinator proiect, ionela_racatau@yahoo.com, 0747419986
Toth Anita – asistent proiect, 93atoth@gmail.com, 0741925813

Posted in Noutăți LADO

Blog

NE GĂSEȘTI AICI

Aboneaza-te la newsletter

Adresa Email: