Liga Apararii
Drepturilor Omului,
Filiala Cluj

Comunicat de presa Conferinta Internationala

Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare FAMI / 16.01.01.02
Proiect: “CRCM – Centrul Român de Cercetare a Migrației”
Comunicat de presă
Eveniment lansare proiect: CRCM – Centrul Român de Cercetare a Migrației

28 februarie 2018

Sala de conferințe a Centrului de Vârstnici nr. 2, DASM Cluj

Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) filiala Cluj, în parteneriat cu Institutul Intercultural Timișoara (IIT) și Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației (CSCM), desfăşoară în perioada decembrie 2017 – decembrie 2018 etapa a doua a proiectul „CRCM – Centrul Român de Cercetare a Migrației”, finanţat prin Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare (FAMI/16.01.01.02), în valoare de 509,142.38 lei.
În cea de-a doua etapă echipa de implementare va continua cercetarea privind dezvoltarea cadrului conceptual de documentare și informare, şi a unor noi instrumente de cercetare privind studiul proceselor de integrare a beneficiarilor de protecţie internaţională (BP) şi a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în societatea românească.

Obiectivul general va fi atins prin următoarele obiective specifice ale proiectului: crearea unei reţele de experţi şi voluntari din: instituţii publice, facultăţi şi alţi actori relevanţi implicaţi în studierea sau sprijinirea integrării imigranţilor, crearea unei baze de date securizate şi a unei platforme de măsurare la nivel naţional a nivelului de integrare a BP şi RTT privind principalele nevoi de integrare: şedere, locuire, muncă, sănătate, educaţie, servicii de asistenţă şi protecţie socială, activităţi educativ-recreaţionale de sprijinire a integrării şi dobândire a cetăţeniei, efectuarea a cel puţin 10 cercetări sau studii privind integrarea socială a străinilor, efectuarea a cel puţin 5 cercetări, studii, analize la cererea IGI (Inspectoratul General pentru Imigrări) pe baza unor termeni de referinţă privind principalele tematici din domeniul integrării, azilului şi migraţiei și formarea a cel puţin 50 de persoane din instituţii publice ca formatori în abilităţi de utilizarea a platformei de măsurare a integrării imigranţilor.

Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare FAMI / 16.01.01.02
Proiect: “CRCM – Centrul Român de Cercetare a Migrației”

Proiectul își propune organizarea unui eveniment care să marcheze deschiderea celei de-a doua etape de implementare (decembrie 2017-decembrie 2018), în care să fie prezentată echipa de cercetare, parteneriatele, activitățile întreprinse și datele obținute în prima etapă atât din punct de vedere al chestionarului aplicat grupului țintă principal, cât și din punct de vedere al utilității platformei online aplicată instituțiilor publice vizate (decembrie 2016-decembrie 2017).

În acest context, evenimentul de lansare a proiectului (etapa II: decembrie 2017-decembrie 2018) va avea loc în sala de conferințe a Centrului de Vârstnici nr. 2, DASM Cluj, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 108, în data de 28 februarie 2018, între orele 13:00 – 15:00. Sunt invitați membri ai comunităților de migranți, reprezentanți ai instituțiilor publice, mass-media, reprezentanți ai ONGurilor cu preocupări în domeniul migrației, studenți din cadrul facultăților implicate în proiect, etc.

Persoane de contact pentru informații suplimentare despre proiect și activități:
Anita Toth – Asistent proiect, 93atoth@gmail.com, 0741925813
Ionuț Terec – Responsabil evenimente, ionut_terec@yahoo.com, 0756274978

Posted in STIRI LADO