Liga Apararii
Drepturilor Omului,
Filiala Cluj

Comunicat de presă – Conferința Internațională CRCM 2

 

Comunicat de presă

Conferință internațională în cadrul proiectului

„CRCM – Centrul Român de Cercetare a Migrației” (FAMI / 16.01.01.02)

 

Hotel Agape, str. Iuliu Maniu, nr. 6, Cluj-Napoca

10-11 mai 2018

 

Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) filiala Cluj, în parteneriat cu Institutul Intercultural Timișoara (IIT) și Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației (CSCM) desfăşoară, în perioada decembrie 2016 – decembrie 2018 proiectul bi-anual „CRCM – Centrul Român de Cercetare a Migrației”, finanţat prin Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare cu valoare totală de 509,142.38 lei / etapă.

Proiectul își propune crearea unui nou cadru conceptual de documentare si informare, şi a unor noi instrumente de cercetare privind studiul proceselor de integrare a beneficiarilor de protecţie internaţională  (BP) şi a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în societatea românească prin înfiinţarea Centrului Român de Cercetare a Migraţiei – CRCM.

În cea de-a doua etapă, echipa de implementare va continua procesul de culegere a datelor privind studiul proceselor de integrare a beneficiarilor de protecţie internaţională  (BP) şi a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în societatea românească.

Conferința va avea loc la Hotel Agape, srada Iuliu Maniu, nr. 6, Cluj-Napoca, unde vor fi prezenți partenerii proiectului: Centrul pentru Studiul Comparat al Migratiei (CSCM), Cluj-Napoca și Institutul Intercultural Timișoara (IIT), precum și membri ai comunităţilor de migranți, reprezentanţi ai instituţiilor publice, reprezentanți ai angajatorilor naționali și internaționali, mass media și reprezentanţi ai ONG-urilor cu preocupări în domeniul migraţiei şi drepturilor omului.

În contextul proiectului, organizarea Conferinței Internaționale își propune: identificarea unor strategii eficiente de comunicare și colaborare interinstuțională în vederea completării de date relevante în Platforma Online cu privire la particularitățile migrației în România; prezentarea Indexului de Integrare a Migranților și dimensiunilor de integrare aferente; prezentarea modalităților de culegere a datelor în vederea obținerii unei imagini generale cu privire la procesul de integrare în România; prezentarea modulelor de integrare Europene în țări precum: Germania, Italia, Polonia, Suedia, prezentarea utilității proiectului din punct de vedere academic; prezentarea rezultatelor din prima etapă a proiectului și prezentarea provocărilor asociate procesului de culegere a datelor.

Participanții, cercetătorii și lectorii invitați au o experiență relevantă în domeniul integrării pe diverse dimensiuni, precum: muncă, sănătate, educație, aspecte legislative etc. Astfel, prin intervențiile lor vor evidenția bunele practici identificate pe plan național și internațional și vor sublinia importanța cercetării în domeniul migrației în România, necesitatea includerii realității sociale a migranților BP și RTT din România în cercetări și baze de date internaționale, necesitatea creării unor instrumente de culegere a datelor care să permită abordări comparative la nivelul celor 5 regiuni de integrare din țară, precum și importanța identificării unor abordări uniforme privind integrarea în România în rândul instituțiilor și organizațiilor cu competențe în domeniul migrației.

Persoane de contact pentru informatii suplimentare despre proiect şi activităţi:

Terec Ionuț – asistent proiect, ionut_terec@yahoo.com, 0756274978

Toth Anita – coordonator proiect, 93atoth@gmail.com, 0741925813


Agenda Conferinta pdf


 

Posted in Noutăți LADO

Blog

NE GĂSEȘTI AICI

Aboneaza-te la newsletter

Adresa Email: