Liga Apararii
Drepturilor Omului,
Filiala Cluj

Cerere oferta tehnica site

Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) filiala Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Iaşilor, nr. 30, în calitate de beneficiar în implementarea proiectului SIM_CIS4 – Servicii intergrate pentru migranți – comunități interculturale și solidare, contract nr. FAMI/17.02.04, finanţat de Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Imigrări prin linia de buget Fondul Azil, Migraţie şi Integrare, doreşte să achiziţioneze servicii de actualizare informații/tehnică site pentru care vă rugăm să ne trimiteţi oferta dvs. de preţ:
 
Atașat găsiți call-ul de achiziție pentru serviciile solicitate, pentru care dorim sa ne transmiteți oferta dvs., exprimată în lei, cu TVA evidențiat separat. Termenul limită de depunere a ofertelor este 25.07.2017.
pdf
Posted in STIRI LADO