antet

Comunicat de presă

Eveniment închidere proiect: CRCM – Centrul Român de Cercetare a Migrației
20 Decembrie 2018
Facultatea de Studii Politice, Administrative și ale Comunicării, str. Minerilor, nr. 85, Cluj-Napoca

 

Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) filiala Cluj, în parteneriat cu Institutul Intercultural Timișoara (IIT) și Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației (CSCM), desfăşoară în perioada decembrie 2017 – decembrie 2018 etapa a doua a proiectul „CRCM – Centrul Român de Cercetare a Migrației”, finanţat prin Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare (FAMI/16.01.01.02), în valoare de 509,142.38 lei.
În cea de-a doua etapă echipa de implementare a continuat cercetarea privind dezvoltarea cadrului conceptual de documentare și informare, şi a unor noi instrumente de cercetare privind studiul proceselor de integrare a beneficiarilor de protecţie internaţională (BP) şi a resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în societatea românească.
Obiectivul general al proiectului a fost atins prin următoarele obiective specifice: crearea unei rețele de experţi şi voluntari din: instituţii publice, facultăţi şi alţi actori relevanţi implicaţi în studierea sau sprijinirea integrării imigranţilor, crearea unei baze de date securizate şi a unei platforme de măsurare la nivel naţional a nivelului de integrare a BP şi RTT privind principalele nevoi de integrare: şedere, locuire, muncă, sănătate, educaţie, servicii de asistenţă şi protecţie socială, activităţi educativ-recreaţionale de sprijinire a integrării şi dobândire a cetăţeniei, efectuarea a cel puţin 10 cercetări sau studii privind integrarea socială a străinilor, efectuarea a cel puţin 5 cercetări, studii, analize la cererea IGI (Inspectoratul General pentru Imigrări) pe baza unor termeni de referinţă privind principalele tematici din domeniul integrării, azilului şi migraţiei și formarea a cel puţin 50 de persoane din instituţii publice ca formatori în abilităţi de utilizarea a platformei de măsurare a integrării imigranţilor.
Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare FAMI / 16.01.01.02
Proiect: “CRCM – Centrul Român de Cercetare a Migrației”
Proiectul își propune organizarea unui eveniment care să marcheze închiderea celei de-a doua etape de implementare (decembrie 2017-decembrie 2018) și implicit, a proiectului, în care să fie prezentată echipa de cercetare, parteneriatele, activitățile întreprinse și datele obținute pe parcursul implementării, atât din punct de vedere al chestionarelor aplicate grupului țintă principal, cât și din punct de vedere al utilității platformei online destinată instituțiilor publice.
În acest context, evenimentul de închidere a proiectului (etapa II: decembrie 2017-decembrie 2018) va avea loc la Facultatea de Studii Politice, Administrative și ale Comunicării, str. Minerilor, nr. 85, Cluj-Napoca, în data de 20 Decembrie 2018, între orele 12:00-16:00.
La eveniment sunt invitați membri ai comunităților de migranți, reprezentanți ai instituțiilor publice, mass-media, reprezentanți ai ONG-urilor cu preocupări în domeniul migrației, studenți din cadrul facultăților implicate în proiect, etc.
Persoane de contact pentru informații suplimentare despre proiect și activități:
Anita Toth – Asistent proiect, 93atoth@gmail.com, 0738321473
Ionuț Terec – Responsabil evenimente, ionut_terec@yahoo.com, 0756274978