docu

Comunicat de presă – poziția oficială a LADO

Liga Apărării Drepturilor Omului, Filiala Cluj, raliindu-se poziției exprimate atât în mediul academic de specialitate (Facultatea de Drept a Universității Babes – Bolyai, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara), cât și de către societatea civilă, critică decizia Guvernului României de a adopta OUG 13/2017 pentru modificarea Codului Penal și a Codului de…

docu

CERERE DE OFERTA – Pentru achizitia de servicii contabile

Pentru achizitia de servicii contabile, pentru proiectul “CRCM – Centrul Romin de Cercetare a Migrafiei” I. Cadru general Liga Apdrdrii Drepturilor Omului (LADO) Cluj, in parteneriat cu Centrul Pentru studiul Comparat al Migraliei 9i Institutul InterculturalTimigoara, desfasoard proiectul”CRCM – Centrul RomAn de Cercetare a Migraliei”, FAMI/16.01,01. Proiectul este co-finanlat de Uniunea EuropeanS, prin Fondul pentru…

docu

Comunicat de presă

Conferință regională: “MigraNet – Reţeaua regională pentru integrarea migranţilor” 26 ianuarie Hotel Royal Classic din Cluj-Napoca str. Liviu Rebreanu nr. 39 începand cu ora 11,00. Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) filiala Cluj, în parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală (DASM) Cluj-Napoca, Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială (ASSOC) Baia Mare şi Organizaţia Internaţională…