docu

Comunicat de presă – poziția oficială a LADO

Liga Apărării Drepturilor Omului, Filiala Cluj, raliindu-se poziției exprimate atât în mediul academic de specialitate (Facultatea de Drept a Universității Babes – Bolyai, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara), cât și de către societatea civilă, critică decizia Guvernului României de a adopta OUG 13/2017 pentru modificarea Codului Penal și a Codului de…

docu

CERERE DE OFERTA – Pentru achizitia de servicii contabile

Pentru achizitia de servicii contabile, pentru proiectul “CRCM – Centrul Romin de Cercetare a Migrafiei” I. Cadru general Liga Apdrdrii Drepturilor Omului (LADO) Cluj, in parteneriat cu Centrul Pentru studiul Comparat al Migraliei 9i Institutul InterculturalTimigoara, desfasoard proiectul”CRCM – Centrul RomAn de Cercetare a Migraliei”, FAMI/16.01,01. Proiectul este co-finanlat de Uniunea EuropeanS, prin Fondul pentru…