Liga Apararii
Drepturilor Omului,
Filiala Cluj

Prezentarea inițiativelor legislative privind migrația și integrarea parlamentarilor români

Consiliul Civic Local şi Asociaţia Lobby pentru Cluj a organizat vineri 20 februarie 2015, orele 11:00-13:00, în Sala de Şedinţe a Consiliului Judeţean Cluj o întâlnire cu parlamentarii de Cluj.

Scopul întâlnirii a fost obţinerea sprijinului parlamentarilor clujeni privind preluarea unor iniţiative legislative din următoarele domenii:

1. Eficientizarea exerciţiului Administraţiei Publice Locale prin modificarea Legii nr. 215/2001 privind definirea mai exactă a rolului şi a responsabilităţilor Administratorului Public.
2. Propuneri pentru modificarea Constituţiei României.
3. Pachet de ameliorare legislativă în domeniul migraţie.

La dezbatere au participat un număr de 55 cetateni iar dintre alesi au fost de fata sau reprezentati urmatorii: deputat CRISTEA AURELIA PSD, deputat ITU CORNEL PSD, deputat ZLATI RADU PNL, deputat Steluta Cataniciu-prin consilierul juridic, deputatul Elena Ceusan Uioreanu-prin consilierul juridic, senator NICOARĂ MARIUS-PETRE PNL, senator LÁSZLÓ ATTILA-UDMR, deputat Steluta Cataniciu-prin consilierul juridic, deputatul Elena Ceusan Uioreanu-prin consilierul juridic, primarul municipiului Gherla – SABO MARIUS CALIN.
Consiliul Judeţean Cluj a fost reprezentat de vicepreşedinţii: VÁKÁR ISTVÁN şi IOAN OLELEU cat si de către directori şi şefi de departamente. Vakar Istvan ocupă în prezent funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj.

Domnul Iosif Pop a moderat dezbaterea.

Proiectul de modificare a Legii nr. 215/2001 privind definirea mai exactă a rolului şi a responsabilităţilor Administratorului Public, cunoscut de opinia publică ca City manager, a fost prezentat de către domnul Iosif Pop. Textul proiectului a fost elaborat de Doamna ex. vicepreşedinte a Curţii de Apel Cluj Gabriella Purja. Proiectul s-a bucurat de o dezbatere îndelungată la care au intervenit toţi parlamentarii prezenţi la dezbatere. In ataşament se regăsesc motivaţiile propunerilor de modificare, avansate de CCL.
Prima intervenţia a avut-o doamna deputat Aurelia Cristea menţionând că propunerea este binevenită, dar trebuie stabilit clar câtă putere îi dăm City managerului şi care va fi relaţia acestuia cu primarul şi Consiliul Local. City managerul are rolul să ajute atât primarul cât şi Consiliul Local pentru a crea dezvoltare şi bunăstare în comunitate.
Deputatul Radu Zlati a spus că nu e nevoie de nici o ameliorare legislativă, funcţia de Administrator public este bine definită şi funcţionează în mai mult de 200 de primării din ţară. Propunerea Consiliului Civic nu poate să funcţioneze în realitate, a adăugat domnul deputat Radu Zlati. Felul în care sunt descrise responsabilităţile City managerului în varianta Consiliului Local arată că preluăm prerogativele primarului şi le dăm city managerului, dar acest lucru nu este posibil deoarece primarul răspunde politic în faţa cetăţenilor.
Domnul Iosif Pop răspunde că nu sunt luate prerogativele primarului ci doar posibilitatea ca primarul să folosească discreţionar resursele comunităţii. Domnia sa precizează că prin propunerea Consiliului Civic privind aceasta funcţie se urmăreşte ca factorul politic să nu aibă atâta putere în folosirea banului public. City managerul asigură o administrare profesionistă a resurselor iar prin aceasta sunt reduse substanţial sursele de corupţie.
Dl. Sabo Marius Calin, primar al municipiului Gherla arată că propunerea Consiliului Civic privind funcţia de city manager poate fi combătută punct cu punct. Nici un primar nu ar angaja un city manager care este ordonator de credite. Adică, spune domnia sa: “eu răspund politic în faţa cetăţenilor iar banii îi administrează city managerul? Cum vine asta? Nu, nu aş angaja niciodată un city manager care are atribuţii de ordonator de credite. Apoi cine cunoaşte mai bine comunitatea decât un primar? Sunt primari care conduc foarte bine comunităţile şi o să le conducă şi de acum încolo”.
Iosif Pop arată că sunt primari care conduc bine comunităţile dar sunt şi primari care nu o fac bine sau chiar dirijează resurse spre clientela politică iar city managerul, în viziunea Consiliului Civic nu îl mai lasă să facă acest lucru.
Domnul Iosif Pop îl invită pe domnul Decan Prof. univ. dr. Călin Hinţea să îşi precizeze poziţia cu privire la propunerea Consiliului Civic. Domnia sa afirmă că studiile ştiinţifice privind modelul city mnagerului arată că el funcţionează în unele comunităţi iar în altele nu funcţionează. În Statele Unite ale Americii există două tipuri de primari. Primari puternici, aleşi direct de către cetăţeni şi primari slabi desemnaţi de Consiliile Locale. Acolo unde primarii sunt desemnaţi de către consiliile locale modelul City managerului funcţionează foarte bine. În România s-au făcut studii în acest sens dar rezultatele acestor studii nu se pot bucura de validare deoarece nu se poate spune că studiile au fost făcute pe un eşantion reprezentativ. Dar modelul poate funcţiona foarte bine dacă este stabilită foarte precis relaţia city managerului cu funcţia administrativă şi cu cea politică a comunităţii în care acesta îşi exercită atribuţiile.
Senatorul Laszlo Attila este de părere că city managerul este un ajutor pentru primar şi că primarul nu pierde din prerogative dacă îşi alege un city manager profesionist. Există în România comunităţi şi primari care şi-au selectat city manageri dintre cei mai buni profesionişti în politici de dezvoltare.
Deputat Cornel Itu. Este de acord cu propunerea cu două menţiuni: city managerii să fie aleşi dintre oameni foarte buni, profesionişti de prim rang şi să fie stabilită ca lege generală că ei trebuie să lucreze cu puterea politică, ei nu pot fi independenţi de puterea politică.
Pascal Fesneau, Consul Onorific al Franţei la Cluj. Această dezbatere cu participanţi atât de diferiţi şi de numeroşi arată că între politicieni şi cetăţeni, mai ales tineri, există un dialog, ceea ce este un lucru remarcabil, arată domnia sa. In privinţa dezbaterii pe propunerea de ameliorare legislativă privind city managerul ea dovedeşte că atât România cât şi Franţa au nevoie să schimbe felul în care percep puterea. În Europa există state care văd puterea într-un anumit fel, iar altele în alt fel. De exemplu în România, dar şi în Franţa politicienii spun: “Eu conduc, eu fac, eu mă implic” iar cetăţeanul este un factor pasiv. Ţările nordice au altă viziune despre putere, acolo primarul cedează uşor unele prerogative către cetăţeni. Domnul Consul este de părere că viitorul ne îndreaptă spre acea viziune despre putere în care politicianul împarte puterea cu cetăţeanul, îl consultă foarte des şi îşi reformulează poziţia în funcţie de nevoile cetăţenilor.
Reprezentanţii organizatorilor solicită ca toţi parlamentarii clujeni să semneze iniţiativa legislativă după ce va fi elaborată de d-nii deputaţi CORNEL ITU şi AURELIA CRISTEA, astfel ca să poată fi introdusă spre adoptare în această sesiune parlamentară.

La punctul doi al dezbaterii Domnul Iosif Pop a prezentat articolele din Constituţie pe care Consiliul Civic le propune a fi amendate. In ataşament la prezentul document se regăsesc propunerile avansate Comisiei Parlamentare acum un an şi care sunt astăzi reluate in discuţiile cu parlamentarii judeţului Cluj.
Se discută de către parlamentarii prezenţi pe marginea articolelor propuse a fi amendate iar iniţiatorii le adresează solicitarea ca la momentul revizuirii Constituţiei să se tină seama de motivaţiile ce se regăsesc la fiecare articol. In plus, se invocă necesitatea respectării drepturilor cetăţeneşti ca înainte de adoptarea modificărilor la actuala Constituţie sa se organizeze REFERENDUMUL NAŢIONAL pe noul text.

La punctul 3 al dezbateri Doamna Ana Luduşan, preşedintă a Ligii Apărării Drepturilor Omului prezintă pachetul de ameliorare legislativă în domeniul migraţiei arătând că cele 4 propuneri lucrează pe două obiective majore şi anume: 1. Dreptul fiecărui cetăţean al planetei să trăiască, să muncească în ţara în care doreşte şi 2. Obiectivul de integrare al României în spaţiul Schengen. Cele două obiective sunt strâns legate între ele prin faptul că migraţia este un fenomen global şi ea nu poate fi oprită ci doar bine administrată de guvernele ţărilor care primesc migranţi. Cele patru propuneri au fost elaborate in cadrul implementării proiectului: “Migrant în România Interculturala” de către Institutul Intercultural Timişoara în parteneriat cu Liga Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj, Asociaţia ADIS Bucuresti, Centrul pentru Resurse Civice Constanţa.
Acest proiect face parte dintre cele 4 mari proiecte finanţate din Fondul European de Integrare prin Direcţia Schengen din Cadrul Ministerului de Interne.
Scopul propunerilor legislative: Facilitarea integrării migranţilor în România ca ţară de graniţă a Uniunii Europene prin legi bune atât pentru migranţi cât şi pentru România.
Propunerea 1. Modificare legislativă referitoare la exercitarea meseriei de medic şi de către cetăţenii străini, mai ales a absolvenţilor de medicină a facultăţilor din România. În acest fel se poate acoperi deficitul de cadre medicale din România.
Propunerea 2. Elaborarea legii privind informarea cetăţenilor în legătură cu cadrul juridic in vigoare. Prin aceasta se instituie Baza de date a legislaţiei naţionale din România. Aceasta va fi disponibilă gratuit, online şi abdatată la zi.
Propunere 3. Simplificarea procedurilor pentru desfăşurarea activităţilor comerciale pentru străini prin modificarea alin.3 al art.55 al OUG nr.194/2002.
Propunere 4. Elaborare a legii privind responsabilităţile Administraţiei Publice în raport cu solicitările cetăţenilor prin care se prevede informatizarea Administraţiei Publice. Se propune studiu modelului estonian bazat pe două lucruri esenţiale:
– un registru naţional (denumit baza de date a populaţiei), care prevede un singur identificator unic pentru toţi cetăţenii şi rezidenţii,
– cărţi de identitate care oferă asigurarea identităţii (certifică identitatea pentru accesarea serviciilor electronice) şi semnătură electronică.

In finalul discuţiilor pe proiectele prezentate de către d-na Ana Ludusan, d-na deputat Aurelia Cristea şi dl. deputat Radu Zlati şi-au declarat disponibilitatea aprofundării şi promovării acestor reglementări.

Ana Ludusan

 

 

Posted in STIRI LADO